Akademia Sztuk Pięknych

w Warszawie
Herb Rzeczypospolitej PolskiejProjekty dofinansowane ze środów Unii Europejskiej - link Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego - link

Projekt ustawy “Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce”

Opublikowano 21 września 2017

Podczas Narodowego Kongresu Nauki we wrześniu 2017 roku w Krakowie, Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego przedstawił projekt założeń do nowej ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym. W panelu “Ustawa o szkolnictwie wyższym i nauce a rozwój uczelni artystycznych” warszawską ASP reprezentował prof. Wiktor Jędrzejec, Prorektor ds. nauki i rozwoju.

Narodowy Kongres Nauki zajął się przeglądem potencjału badawczego Polski i refleksją nad priorytetami i narzędziami polityki w zakresie nauki i szkolnictwa wyższego. Podczas kongresu została przedstawiona i poddana dalszej debacie koncepcja nowych ram ustawowych dla szkolnictwa wyższego w Polsce. Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego wspierała Rada Narodowego Kongresu Nauki, do której zaproszeni zostali liderzy środowiska akademickiego z Polski.

Narodowy Kongres Nauki stanowił podsumowanie debaty toczonej podczas konferencji programowych NKN w dziewięciu ośrodkach akademickich kraju. Podczas konferencji omówione zostały najważniejsze problemy i wyzwania, przed którymi stoi nauka i szkolnictwo wyższe, w tym propozycje rozwiązań ustawowych opracowane przez trzy niezależne zespoły w ramach projektu Ustawa 2.0.

Wśród ważnych obszarów podejmowanych w debatach znalazły się między innymi takie tematy jak np.:

  • umiędzynarodowienie nauki i szkolnictwa wyższego;
  • propozycje zmian w naukach humanistycznych i społecznych;
  • zintensyfikowanie współpracy pomiędzy nauką, gospodarką i administracją publiczną;
  • ścieżki kariery i rozwój młodej kadry akademickiej;
  • dostępność kształcenia na poziomie elitarnym w powiązaniu z wysokiej jakości badaniami;
  • ustrój i zarządzanie w szkolnictwie wyższym.

Projekt ustawy