Akademia Sztuk Pięknych

w Warszawie

Nabór prac na wystawę PASZPORT DO PRZYSZŁOŚCI

Opublikowano 3 października 2017


Paszport powinien reprezentować otwartość, tolerancję, szacunek dla każdego człowieka bez względu na płeć, kolor skóry, wyznanie, poglądy, orientację seksualną, wiek, obywatelstwo. Powinien odwoływać się do wartości pozytywnych i budujących przyszłość, opierać się na tym co w nas, obywatelach Rzeczypospolitej Polskiej, najlepsze. Czerpać z różnorodności, które składają się na charakter naszego kraju.

Prace powinny cechować się adekwatną do tematu stylistyką, prezentować najwyższy poziom graficzny i projektowy, z należytym szacunkiem odnosić się do symboli, a jednocześnie oddawać ducha współczesności, posługiwać się progresywnym językiem wizualnym.

Wymiary zgłaszanych prac powinny być dostosowane do wymiarów obowiązującego dziś dokumentu. Jeden autor lub zespół projektowy mogą nadesłać maksymalnie 1 projekt. Prosimy o dołączenie opisu nie przekraczającego 1500 znaków. Najciekawsze propozycje zostaną zaprezentowane na wystawie w 2018 r.

Termin przesyłania propozycji: 30.11.2017
bec@beczmiana.pl z dopiskiem PASZPORT

Patron medialny: NN6T www.nn6t.pl
Polecana
 lektura: Agata Szydłowska, Siła małej książeczki, NN6T #113. 


Fundacja Bęc Zmiana
www.beczmiana.pl
Warszawa, Mokotowska 65/7
tel. +48 22 827 64 62
bec@beczmiana.pl