Akademia Sztuk Pięknych

w Warszawie

Rozstrzygnięcie konkursu dla młodych naukowców

Opublikowano 10 października 2017


Wyjazd na Biennale Arte 2017 w Wenecji
10 – 13 listopada 2017

Dział Współpracy Zewnętrznej informuje, że w wyjeździe na Biennale Arte 2017 w Wenecji udział wezmą wszystkie osoby, które spełniały warunki konkursu i przekazały swoje zgłoszenia w terminie określonym w ogłoszeniu.