AKADEMIA OTWARTA – rusza program “Dorośli do sztuki”

AKADEMIA OTWARTA – DOROŚLI DO SZTUKI

Środowiskowe, roczne studia w Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie dla osób, które pragną po latach wrócić do swoich pasji i ambicji artystycznych, zrealizować marzenia o studiowaniu, rozwijaniu swojego talentu i zdobywaniu nowych kwalifikacji.

PROGRAM
Dwa podstawowe moduły: MALARSTWO i RYSUNEK oraz GRAFIKA ARTYSTYCZNA
Program, realizowany pod opieką wybitnych artystów związanych z ASP, skierowany jest do osób w średnim wieku pragnących rozwijać się zawodowo lub poszerzać swoje zainteresowania na naszej uczelni.

Wykładowcy:
PRACOWNIA MALARSTWA – w soboty dr hab. Michał Borys i mgr Marcin Kozłowski
PRACOWNIA RYSUNKU – w piątki dr Rafał Kowalski i mgr Elwira Sztetner
PRACOWNIA GRAFIKI ARTYSTYCZNEJ – prof. Agnieszka Cieślińska-Kawecka i mgr Maciej Deja

 

GRAFIKA ARTYSTYCZNA

Program przewiduje kursy ćwiczeń związanych z poznaniem i wykonaniem prac w klasycznych technikach graficznych, takich jak: linoryt, suchoryt, akwaforta, akwatinta czy metody transferu obrazu. Ćwiczenia poprzedzone prezentacją, mają na celu ukazanie możliwości artystycznych poznawanych technik. Zapoznanie z zasadami sygnowania grafik, budowania kolekcji sztuki graficznej a także wprowadzenia w tajniki pracy warsztatu graficznego.

MALARSTWO i RYSUNEK

Malarstwo
Doskonalenie warsztatu artystycznego w obrębie wybranej techniki malarskiej na bazie ćwiczeń studyjnych z natury (martwa natura, model). Celem ćwiczeń będzie wykształcenie zmysłu obserwacji zjawisk zachodzących w naturze i umiejętności przetransponowania ich na dwuwymiarową płaszczyznę obrazu.
Konsultacje twórczości własnej uczestników zajęć.
Indywidualne podejście do każdego uczestnika zajęć.

Rysunek
Rozwijanie umiejętności rysunkowych, wspieranie kreatywnej postawy w poszukiwaniu własnego języka wypowiedzi artystycznej.
Rozwijanie umiejętności w zakresie komponowania obrazu, poprawnego określania proporcji oraz modelowania światłocieniowego bryły. Podczas ćwiczeń realizowane będą zadania niezbędne w doskonaleniu warsztatu i interpretacji trójwymiarowej rzeczywistości językiem linii i plam z użyciem różnych technik rysunkowych (ołówek, węgiel, tusz i inne techniki wodne) na podstawie martwej natury, portretu i studium modela.
Uświadomienie roli rysunku jako sposobu opisywania rzeczywistości, narzędzia ekspresji i samorealizacji. Stąd konieczność indywidualnego podejścia do każdego uczestnika zajęć.

ORGANIZACJA
Studia realizowane w pracowniach Akademii Sztuk Pięknych pozwolą rozwijać uzdolnienia artystyczne w profesjonalnym środowisku. Każdy uczestnik po przejściu przez moduł podstawowy ma szanse zbudować indywidualny tok swoich studiów.
Zajęcia odbywać się będą w pracowniach ASP w piątki i soboty.
Przewidywana liczba zajęć w semestrze to 8 spotkań/sesji po 8 godzin, 64 godziny akademickie (piątek – 4 godziny , sobota – 4 godziny, godzina akademicka = 45 minut).
Pracownie wyposażone zostaną w podstawowe materiały.
Program realizowany będzie przez wykładowców i asystentów ASP w Warszawie.
Liczba uczestników w pierwszym semestrze to 40 osób (2x 20 na jeden moduł).
W drugim semestrze będzie – w miarę potrzeb – możliwość rozbudowania programu o moduły dodatkowe.
Program uzupełniają otwarte wykłady z historii kultury uznanych autorytetów z zakresu wiedzy o kulturze, które odbywać się będą raz w tygodniu.

Czas trwania studiów:
Podstawowy moduł: 2 semestry (2x 4 miesiące, w miesiącu 2 sesje)
Studia kończą się certyfikowanym przez Akademię Sztuk Pięknych dyplomem/świadectwem.

Terminy zajęć w I semestrze:
Październik: 27-28
Listopad: 3-4, 17 -18
Grudzień: 1-2, 15-16
Styczeń: 12-13, 19-20
Luty: 2-3
Godziny zajęć:
Piątki: 16.30-20.00
Soboty: 9.00 – 12.30

Zajęcia są odpłatne.  Podstawowy moduł: 150 zł miesięcznie

Oferta adresowana jest do:

Osób aktywnych 40+ o zainteresowaniach artystycznych;
Osób o zdolnościach manualnych w zakresie realizowanego programu;
Osób pragnących nauczyć się rysować, malować pod okiem nauczycieli akademickich;
Osób pragnących poznać klasyczne techniki graficzne;
Osób z pasją historyczną chcących poszerzyć ją o historię sztuki;
Wszystkich tych, którzy pragną zrozumieć sztukę a szczególnie sztukę najnowszą;
Osób zainteresowanych dzieleniem się swoją pasją z innymi.

Za bieżącą organizację AKADEMII OTWARTEJ odpowiada

Towarzystwo Przyjaciół Akademii Sztuk Pięknych
00-068 Warszawa
ul. Krakowskie Przedmieście 5
tel.: 22 32 00 290 w godz. 10.00 – 14.00

ZGŁOSZENIE

 

Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie © 2018

Korzystamy z technologii ciasteczek. Przeglądając naszą stronę zgadasz się na używanie ich. Polityka cookies.Rozumiem