Akademia Sztuk Pięknych

w Warszawie

Wystawa TARASIN-CIĄG DALSZY i Sympozjum SZTUKA W PROCESIE – O LEKKOŚCI BYTU?

Opublikowano 20 października 2017

18 października 2017 roku w Kaliszu odbyło się Sympozjum “SZTUKA W PROCESIE – O LEKKOŚCI BYTU? Ochrona, konserwacja i restauracja dzieł sztuki współczesnej”. Sztuka współczesna w swoim charakterze materialnym  jak i niematerialnym stawia przed konserwatorami nowe zadania. Sztuki wizualne w swojej „nieznośnej lekkości bytu” powstają dziś w procesie, który nie ma ograniczeń konceptualnych i materialnych. Ich tworzywem może być wszystko… Dla uchwycenia integralności dzieł, ich znaczenia i  kontekstu nie wystarczająca jest już konserwacja i dokumentacja  rozumiana jako zapis, ale ważna staje się także rekonstrukcja intencji autora w trakcie procesu tworzenia. Efemeryczność zdarzeń w polu sztuk eksperymentalnych i performatywnych wymaga więc często działań o charakterze rekonstrukcji, emulacji,  czy re-enecment’u.  Dla zachowania dorobku kultury konserwator musi więc nierzadko  podążyć drogą przygody… pamiętając o uregulowaniach prawnych.


Program Sympozjum:

  • Iwona Szmelter, „NIEZNOŚNA LEKKOŚĆ BYTU”? rzekoma łatwość tworzenia artystów współczesnych a trud zachowania integralności utworów i konserwacji sztuki najnowszej
  • Maja Klimza-Pęksyk, PRÓBA REKONSTRUKCJI PROCESU TWÓRCZEGO JANA TARASINA; dzieła trójprzestrzenne – Relief kolorowy (ok. 1967 r.), Relief granatowy i Relief różowy (ok. 1974 r.)
  • Monika Jadzińska, NIEZNOŚNA ZMIENNOŚĆ MATERII. Tworzywa sztuczne w sztuce polskiej
  • Monika Supruniuk, (NIE)ZMIENNOŚĆ. Konserwacja i restauracja time-based media   na przykładzie filmu nakręconego aparatem „Oko” Kazimierza Prószyńskiego
  • Anna Kowalik, ROŚLINA JAKO MEDIUM. Problematyka ochrony sztuki współczesnej    z elementami roślinnymi
  • Łukasz Guzek, DOKUMENTACJA, CZYLI JAK ZOBACZYĆ NIEWIDOCZNE
  • Joanna Bruś, SZTUKA NIETRWAŁA (NIE)KONTROLOWANA na 57 BIENNALE w WENECJI

Sympozjum  zostało zorganizowane w ramach obchodów 40-lecia Galerii Sztuki im. Jana Tarasina w Kaliszu pod opieką naukową prof. dr hab. Iwony Szmelter, która kieruje Międzykatedralną Pracownią „NOVUM” Ochrony i Konserwacji Sztuki Nowoczesnej i Współczesnej na Wydziale Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie.

Organizator: Galeria Sztuki im. Jana Tarasina: pl. św. Józefa 5, Kalisz

Sympozjum było częścią „PROJEKTU  TARASIN” realizowanego przez Międzykatedralną Pracownią „NOVUM” Ochrony i Konserwacji Sztuki Nowoczesnej i Współczesnej na Wydziale Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie.


ETAPY  KONSERWATORSKO-KURATORYJNEGO „PROJEKTU  TARASIN”:

2014-2017

Nowoodkryte trójprzestrzenne kompozycje malarskie Jana Tarasina przekazane przez syna artysty, Jakuba Tarasina, do konserwacji.

Badania, konserwacja-restauracja, rekonstrukcja

praca zespołowa dwóch pracowni WKiRDS ; „NOVUM” i Pracowni Malarstwa na Podłożach Ruchomych,  projekt realizowany pod kierunkiem prof. dr hab. Iwony Szmelter, dr hab. Joanny Czernichowskiej, dr Moniki Jadzińskiej(elementy habilitacji), mgr as. Łukasza Wójtowicza, mgr as. Anny Kowalik,  Mai Klimzy-Pęksyk (elementy magisterium)

2017 – monografia „JAN TARASIN – METAMALARSTWO”

idea i  redakcja naukowa prof. dr hab. Iwona Szmelter, autorstwo rozdziałów: Iwona Szmelter, Monika Jadzińska, Maja Klimza – Pęksyk, Agata Myjak. Projekt graficzny: Maciej Buszewicz

2017 – od czerweca do lipca wystawa projektu

„JAN TARASIN – METAMALARSTWO”, kurator Iwona Szmelter

w Galerii XXI  w Warszawie, Aleja Jana Pawła 18, „Noc Muzealna” 2017

2017 – wrzesień-październik

wystawa „TARASIN-CIĄG DALSZY” , Galeria Miejska im. Jana Tarasina w Kaliszu; kuratorki: Iwona Szmelter, Joanna Dudek

2017 – 18 października

SYMPOZJUM w Kaliszu:

„SZTUKA W PROCESIE – LEKKOŚĆ BYTU? O OCHRONIE I KONSERWACJI-RESTAURACJI DZIEŁ SZTUKI WSPÓŁCZESNEJ”.

plus dokumentacje, eseje, publikacje w periodyku „Sztuka i Dokumentacja”

2018 – kolejne obiekty Jana Tarasina w konserwacji, planowane dalsze wystawy konserwatorsko-kuratoryjne