Akademia Sztuk Pięknych

w Warszawie

Wystawa – PRACOWNIA RYSUNKU 64 | WCZORAJ I JUTRO

Opublikowano 24 października 2017


„PRACOWNIA RYSUNKU 64 WCZORAJ I JUTRO”

03.11.2017 – 30.11. 2017

Wernisaż 3 listopada (piątek) 2017, godz. 18.00

Centrum ŁOWICKA

Dom Kultury w dzielnicy Mokotów m. st. Warszawy

Łowicka 21

02-502 Warszawa

http://lowicka.pl/


ASP Warszawa
Wydział Malarstwa
Pracownia Rysunku 64

Nasza pracownia prezentuje swe dokonania nie tylko na przeglądach semestralnych i wystawach końcoworocznych w Akademii, lecz także na pokazach poza uczelnią. Konfrontacja z publicznością w profesjonalnej galerii jest istotnym elementem w programie kształcenia, podnosi odpowiedzialność za jakość podejmowanych wyzwań artystycznych. I studium konkretnego motywu, i interpretacja zadań programowych należą do codziennych ćwiczeń, które studenci podejmują z pełnym ryzykiem twórczych poszukiwań.
Rezultaty bywają różne, a suma doświadczeń wzmacnia samoświadomość i pozwala pełniej panować nad procesem twórczych zmagań. Niezwykle ważne i najcenniejsze jest krystalizowanie osobowości, prawda i autentyzm indywidualności.
Każdy idzie swoją ścieżką, poszukuje własnej drogi, która wyzwala inwencję. A wiedza i umiejętności określają potencjał i aktualny stan osiągnięć artystycznych.
Kreska, plama, rytm, walor i kolor – forma, świadomie użyte, przekształcone w znak, to osobisty, wyrazisty, rozpoznawalny ślad tożsamości autora.
W kolejnych wystawach zawsze prezentujemy prace studentów oraz prowadzących pracownię, tym razem udało nam się poszerzyć listę uczestników. Na zaproszenie pozytywnie odpowiedzieli czynni artyści, pracownicy dydaktyczni Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie, którzy w okresie studiów związani byli z naszą Pracownią Rysunku.
Serdecznie dziękuję!
Obecność dzieł twórców tej miary, ich indywidualności i tak zróżnicowane postawy w obszarze sztuki dobitnie świadczą o wartości kształcenia w zindywidualizowanym posługiwaniu się środkami plastycznymi.
Od szkicu do kreacji.

Ryszard Sekuła

                             


 „PRACOWNIA RYSUNKU 64 WCZORAJ I JUTRO”:

Artur Brandys

Wojciech Cieśniewski

Maciek Duchowski

Bartosz Głowacki

Łukasz Jankowicz

Arkadiusz Karapuda

Zuzanna Kofta

Rafał Kowalski

Ola Modzelewska

Emilia Nesteruk

Grzegorz Pieniak

Jarosław Radel

Łukasz Rudnicki

Ryszard Sekuła

Agata Słowak

Jakub Sobolewski

Paweł Stręk

Robert Szewczyk

Elwira Sztetner

Paulina Walas

Piotr Wachowski

Piotr Wesołowski

Kaja Wielowiejska

Sylwia Wirska

Franciszek Wolski

Mariusz Woszczyński

Jarosław Wójcik

Wojciech Zubala

Paulina Żuk