Akademia Sztuk Pięknych

w Warszawie

Spotkanie z delegatkami stowarzyszenia National Art Education Association

Opublikowano 26 października 2017

We wtorek 24 października o godzinie 10:00 w Galerii Salon Akademii odbyło się spotkanie z delegatkami stowarzyszenia National Art Education Association (www.arteducators.org) połączone z oprowadzaniem po wystawie “Dziekanki artystycznej”. W imieniu Akademii wystąpili: Prorektor prof. Wiktor Jędrzejec, Dyrektor Galerii prof. Paweł Nowak, prof. Dorota Folga – Januszewska, prof. Iwona Szmelter, dr Arkadiusz Karapuda oraz licznie zgromadzeni studenci. Po prezentacji Wystawy odbyła się dyskusja na temat szeroko pojętej sytuacji studentów studiów artystycznych i edukacji artystycznej.