Akademia Sztuk Pięknych

w Warszawie
Herb Rzeczypospolitej PolskiejProjekty dofinansowane ze środów Unii Europejskiej - link Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego - link

1. Interdyscyplinarny Kongres Akademickiego Ruchu Naukowego IKONA2017

Opublikowano 20 listopada 2017

W dniach 17 – 19 listopada 2017 r. w Warszawie odbył się pierwszy ogólnopolski kongres adresowany do młodych naukowców (najzdolniejszych studentów i doktorantów realizujących projekty naukowe oraz do ich opiekunów naukowych).Częściami składowymi Kongresu IKONA2017 były m.in. warsztaty, spotkania tematyczne, szkolenia dla członków kół naukowych, prezentacja założeń Ustawy 2.0 z punktu widzenia młodych naukowców (z udziałem wicepremiera Jarosława Gowina) oraz finał konkursu na najlepsze projekty naukowe.

Partnerem Kongresu IKONA2017 była Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie.

W ramach pierwszego dnia kongresu w Sali Senatu Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie została zorganizowana pierwsza część konferencji pt. „Model 2.0 – od studiów doktoranckich do szkół doktorskich”. W uroczystości otwarcia konferencji wzięli udział m.in. prof. Marcin Pałys JM Rektor Uniwersytetu Warszawskiego, prof. Jarosław Górniak Przewodniczący Rady Narodowego Kongresu Nauki oraz prof. Andrzej Kraśniewski Sekretarz Generalny KRASP, którzy byli gośćmi specjalnymi panelu otwierającego konferencję poświęconego oczekiwaniom i potrzebom zmian w kwestiach doktoranckich. Akademię Sztuk Pięknych w Warszawie reprezentował prof. Wiktor Jędrzejec, prorektor ds. nauki i rozwoju. Zorganizowana konferencja była okazją do debaty środowiska doktoranckiego o problemach oraz wyzwaniach związanych z modelem kształcenia doktorantów i funkcjonowania całego systemu szkolnictwa wyższego w ramach projektowanej Ustawy 2.0.

W drugim dniu kongresu w pracowniach na Wydziale Grafiki Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie odbyła się część warsztatowa kongresu podzielona na trzy ścieżki tematyczne (pozyskiwanie środków na realizację projektów naukowych, zarządzanie organizacją i projektami naukowymi, profesjonalna prezentacja wyników działalności naukowej).

Trzeciego dnia kongresu na Zamku Królewskim w Warszawie wręczono nagrody w konkursie StRuNa 2017 dla najlepszych kół naukowych. Statuetki przyznano w pięciu kategoriach: projekt, koło naukowe, wyprawa, konferencja, opiekun.

Organizacja Kongresu IKONA2017 w reprezentacyjnych budynkach Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie na obszarze historycznego zespołu Traktu Królewskiego, oprócz waloru naukowego, była również doskonałą okazją do prezentacji młodej sztuki polskiej i twórczości artystycznej środowiska warszawskiej ASP, z którą mieli przyjemność obcować uczestnicy kongresu.

Pierwszy Interdyscyplinarny Kongres Akademickiego Ruchu Naukowego IKONA2017 został zorganizowany przez Fundację Fundusz Pomocy Studentom pod honorowym patronatem Wicepremiera RP, Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego Jarosława Gowina. W kongresie wzięło udział ponad 200 przedstawicieli kół naukowych z 52 uczelni z 25 ośrodków akademickich. Zorganizowany kongres był doskonałym miejscem wymiany kontaktów i nawiązywania współpracy w celu realizacji projektów angażujących studentów wielu uczelni oraz studiujących różne dziedziny nauki.