Akademia Sztuk Pięknych

w Warszawie

Wręczenie nagród w konkursie Generalnego Konserwatora Zabytków i Stowarzyszeni Konserwatorów Zabytków

Opublikowano 19 grudnia 2017

Uroczystość odbyła się 14 grudnia o godzinie 11.00, w auli nowego budynku Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie przy ulicy Wybrzeże Kościuszkowskie 37/39.

Podczas wydarzenia odbyło się:

1. Wręczenie nagród i wyróżnień w Konkursie Generalnego Konserwatora Zabytków i Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków na Najlepsze Prace Studialne, Naukowe oraz Popularyzatorskie (magisterskie i doktorskie), Dotyczące Ochrony Zabytków i Muzealnictwa – nazwiska zawiera skan zaproszeniu . Nagrody wręczono w obecności promotorów;

2. Prezentacja publikacji nagrodzonych przez SKZ – dla Muzeum Zamkowego w Malborku ;

3. Wręczenie dyplomów magisterskich absolwentom Wydziału Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki

4. Wystąpienie dr hab. Magdaleny Gawin, prof. IH PAN – Podsekretarza Stanu w MKiDN Generalnego Konserwatora Zabytków;

5. Pożegnano Profesorów kończących pracę na Wydziale Konserwacji – prof. dr hab. Marię Lubryczyńską, prof. dr hab. Joannę Szpor, dr Andrzeja Łojszczyka oraz inż. Danutę Jarmińską (nieobecna). Profesorom wręczono kwiaty, upominki oraz złote odznaki SKZ;

Uroczystość została powiązana z jubileuszem Wydziału, w ramach obchodów odbył się wykład prof. dr hab. Iwona Szmelter poświęcony 70-leciu Wydziału Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki.

Z ramienia Stowarzyszenia uroczystość poprowadził Sekretarz Generalny ZG SKZ pan Jacek Rulewicz.

W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele Ministerstwa Kultury, przedstawiciele SKZ, Rektorzy prof. Wiktor Jędrzejec, prof. Wojciech Zubala, pracownicy studenci i absolwenci WKiRDS oraz przedstawiciele środowiska konserwatorskiego.