Akademia Sztuk Pięknych

w Warszawie

Maciej Czyżewski w Galerii Promocyjnej

Opublikowano 8 stycznia 2018

„Malarstwo” to wystawa prezentująca pracę doktorską Macieja Czyżewskiego – pracownika Wydziału Malarstwa ASP w Warszawie. Przewód doktorski realizowany jest na Wydziale Malarstwa warszawskiej ASP.

Wernisaż 10 stycznia 2018, godz. 18

Wystawa otwarta do 24.01. 2018.

Galeria Promocyjna, Rynek Starego Miasta 2, Warszawa

Żaden tekst, nawet najbardziej głęboki i analityczny, nie odda prawdy o obrazie. Może się do niej zbliżyć, ale nigdy nie trafi w sedno. Obraz jest odrębnym bytem, żyjącym własnym życiem. A malarstwo autonomicznym językiem, posługującym się określonymi środkami. O jego istocie w znacznym stopniu stanowi wrażliwość zarówno twórcy, jak i odbiorcy. Sztuka, w moim przekonaniu, powinna być wieloznaczna i wielowymiarowa. Pisemny komentarz może pozbawić dzieło tajemnicy, która jest niezbędnym elementem sztuki i twórczości.

Maciej Czyżewski