Akademia Sztuk Pięknych

w Warszawie

Dziekanka artystyczna. Fenomen kultury niezależnej na Krakowskim Przedmieściu w Warszawie

Opublikowano 23 stycznia 2018


Dziekanka artystyczna. Fenomen kultury niezależnej na Krakowskim Przedmieściu w Warszawie 1972–1998, 

red. Joanna Kiliszek,

Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie,

Fundacja Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie,

Warszawa 2017, 404 str., ilustr., 31 cm.


Książka Dziekanka artystyczna zabiera Państwa w nieodległą jeszcze przeszłość artystyczną lat siedemdziesiątych, osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych ubiegłego wieku.

Jako grupa osób prowadzących i tworzących w latach 1972–1998 artystyczną DZIEKANKĘ pieczołowicie budowaliśmy to wydawnictwo i wystawę w galerii Salon Akademii (16.10 – 24.11.2017) z zachowanych – często w prywatnych szufladach i archiwach – fotografii, oryginalnych dokumentów, zaproszeń, katalogów i publikowanych tekstów o DZIEKANCE. Efektem ponaddwuletniej pracy badawczej, licznych spotkań i pasjonujących dyskusji naszego zespołu jest opublikowanie – w większości po raz pierwszy – zachowanych materiałów z poszczególnych okresów działalności DZIEKANKI: dokumentacji fotograficznej, dzisiejszych wspomnień artystów i uczestników oraz pełnego kalendarium wydarzeń.

[…]

Publikacja i wystawa o DZIEKANCE powstały przede wszystkim dzięki pracy WIELU OSÓB. Dla mnie zebranie WSZYSTKICH DZIEKANKOWCÓW stanowiło wielkie wyzwanie. Od wielu lat – marzenie, którego realizację odkładałam, potrzebę, wręcz konieczność.

Udało się nam wszystkim spotkać – osobom prowadzącym kolejno klub, Studio, grupę SAB, Centrum Środowisk Artystycznych, Pracownię Dziekanka i Galerię Dziekanka. Od początku 2016 roku w zespole, w którym znaleźli się Zygmunt Piotrowski, Ryszard Kryska, Janusz Bałdyga, Jerzy Onuch, Tomasz Sikorski, Andrzej Rosołek, Krzysztof Żwirblis i Krzysztof Wretowski oraz szef galerii Salon Akademii Paweł Nowak pracowaliśmy nad koncepcją wydawnictwa. Wszystkim chciałabym serdecznie podziękować za zaufanie i zaangażowanie. W okresie wstępnych prac wycofał się z niewiadomych powodów Krzysztof Wretowski, a z czasem z wystawy Zygmunt Piotrowski (oświadczenie artysty na ekspozycji). Mimo tych decyzji, które w pełni szanujemy, przedstawiamy Państwu wynik naszej pracy.

W tej publikacji chcemy opowiedzieć historię fenomenu ARTYSTYCZNEJ DZIEKANKI. Takiej formy istnienia miejsca bezpośredniej dyskusji artystów – MIEJSCA ARTYSTÓW TWORZONEGO PRZEZ ARTYSTÓW – nie ma już w polskiej rzeczywistości od ponad 20 lat.

(fragm. wstępu Joanny Kiliszek „Artystyczna Dziekanka”)