Akademia Sztuk Pięknych

w Warszawie

Wydział Architektury Wnętrz | Rekrutacja na niestacjonarne studia II stopnia

Opublikowano 24 stycznia 2018

 

W dniu 5.02.2018r. rozpoczyna się rekrutacja na Niestacjonarne Studia drugiego stopnia (d. magisterskie), kierunek Architektura Wnętrz, na Wydziale Architektury Wnętrz ASP w Warszawie.

O studiowanie mogą ubiegać się absolwenci studiów I stopnia ASP oraz innych uczelni, którzy uzyskali tytuł licencjata, inżyniera lub magistra na kierunku architektura wnętrz lub pokrewnych, zawierających kształcenie projektowe i plastyczne (np. architektura, scenografia, wzornictwo).

Terminarz rekrutacji  i dalsze informacje znajdują się na stronach:

https://waw.asp.waw.pl/rekrutacja/
https://rekrutacja.asp.waw.pl/formularz-zgloszeniowy/