Dotacja celowa Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego dla Wydziału Sztuki Mediów

  W 2017 roku Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie otrzymała dotację celową w wysokości 1 000 000 zł na wydatki inwestycyjne dla zadania pod nazwą  „Zakup wyposażenia służącego rozwojowi badań nad wykorzystaniem obrazu ruchomego w obszarach: komunikacja wizualna, sztuka, scenografia - Wydział Sztuki Mediów przy ul. Spokojnej 15 w Warszawie” – dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach umowy Nr 90/DF-V/AG/2017 z dnia 24.11.2017 r. Głównym celem (poza działalnością … Czytaj dalej Dotacja celowa Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego dla Wydziału Sztuki Mediów