Akademia Sztuk Pięknych

w Warszawie
Herb Rzeczypospolitej PolskiejProjekty dofinansowane ze środów Unii Europejskiej - link Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego - link

Kaja Kozon OBECNOŚĆ – wystawa

Opublikowano 15 lutego 2018Kaja Kozon (Ur. 1996, Warszawa)

Studentka trzeciego roku na Wydziale Malarstwa Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie, w Pracowni Malarstwa prof. Stanisława Baja, Pracowni Rysunku prof. ASP Michała Borysa, Pracowni Tkaniny Artystycznej prof. Doroty Grynczel.

Wystawy zbiorowe:

Wystawa zbiorowa „Moje Mazowsze” organizowana przez Samorząd Województwa Mazowieckiego, Ministerstwo Kultury Obwodu Moskiewskiego oraz Mazowieckie Centrum Kultury i Sztuki. Moskwa 2010r;

Wystawa pokonkursowa „Artystyczne podwórko w dawnych granicach getta” Państwowe Ognisko Artystyczne „Nowolipki”, Warszawa 2014;

Wystawa poplenerowa „Dłużew 2016”, ASP Warszawa;

Wystawa „Rysunek” w Centrum Informacji Im. Jana Nowaka Jeziorańskiego, Warszawa 2016;

Wystawa poplenerowa „Stocznia 2” organizowana przez Wydział Malarstwa Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku i Europejskie Centrum Solidarności . Gdańsk 2017;

Wystawa „Przerwa wakacyjna”, Galeria Salon Akademii, ASP Warszawa 2017.

Nagrody i wyróżnienia:

W 2008 roku otrzymała dwie nagrody za pierwsze miejsca w mazowieckich konkursach plastycznych „W Dolinie Bugu” i „Mazowiecki pejzaż”,

W 2012 roku wyróżnienie w VI wojewódzkim przeglądzie artystycznym w kategorii plastyka „Kulturomaniak” w Mrozach,

W 2014 roku zajęła drugie miejsce w konkursie plastycznym „Artystyczne podwórko w dawnych granicach getta” Państwowe Ognisko Artystyczne „Nowolipki”,

W 2015 roku otrzymała drugą nagrodę w konkursie ”Paczka w kolorze sztuki” organizowanego przez firmę XBS group,

Wyróżnienie z Malarstwa i Rysunku przyznawane przez Radę Wydziału Malarstwa Warszawskiej ASP (2016),

Stypendium Rektora przyznane dla najlepszych studentów za rok akademicki 2015/16,

Nagroda Fundacji Marka Marii Pieńkowskiego dla najlepszego studenta pierwszego roku na Wydziale Malarstwa ASP w Warszawie (2016),

Wyróżnienie z Tkaniny Artystycznej i Wiedzy o Działaniach i Strukturach Wizualnych przyznawane przez Radę Wydziału Malarstwa Warszawskiej ASP (2017).