Akademia Sztuk Pięknych

w Warszawie

Wystawa Wandy Badowskiej – Twarowskiej | Galeria Lufcik

Opublikowano 21 lutego 2018

 

Wanda Badowska – Twarowska

„20 lat z grafiką komputerową”

Wernisaż: 5.03.2018, godz. 19:00

Galeria  Lufcik

Ul. Mazowiecka 11a, Warszawa

Wystawa czynna od 6.03 do 23.03.2018

 

„Wystawa „20 lat z grafiką komputerową” jest dla mnie pewnego rodzaju jubileuszem. Na wystawie będę prezentowała ok. 60 grafik komputerowych powstałych w latach 1998 – 2018. Lata dziewięćdziesiąte to czas intensywnego rozwoju komputerowych  programów graficznych i coraz większego nimi zainteresowania grafików, wśród których i ja się znalazłam. Właśnie wtedy, definitywnie, zamieniłam płyty metalowe na komputer, a kwasy i rylce na programy graficzne.

Byłam jedną z nielicznych, która w tamtym czasie tworzyła w programach graficznych własne kompozycje artystyczne, wykorzystując do nich autorskie fotografie, rysunek, malarstwo. Dużym sukcesem były dla mnie dwie nagrody: Nagroda III Regulaminowa i Nagroda Rektora ASP w Warszawie, które otrzymałam w Konkursie Warszawska Grafika Miesiąca w 1998 r. właśnie za grafikę komputerową.

Obecna wystawa jest klamrą spinającą okres 20-lecia. Znaczna część wystawy to grafiki najstarsze, kompozycje, czasem fotomontaże, o dużym ładunku emocjonalnym, mniej czy bardziej przedstawiające, druga część wystawy to prace najnowsze.

 

O tych pierwszych w katalogu do jednej z moich wystaw (w Galerii BWA w Ostrowcu Świętokrzyskim w 2006) pisała historyk sztuki Maria T. Krawczyk:

„(…) W połowie lat dziewięćdziesiątych zainteresowała się komputerem. Stopniowo poznawała i „oswajała” kolejne programy graficzne. Zdobyte umiejętności wykorzystywała początkowo w grafice użytkowej ale wkrótce zrozumiała, że zastosowanie cyfrowej obróbki obrazu umożliwia osiągnięcie nowych, niezwykle interesujących efektów również, a może przede wszystkim, w bezinteresownej kreacji artystycznej. Wciąż eksperymentuje. Łączy w ramach jednej kompozycji elementy zaczerpnięte z własnego malarstwa, rysunku oraz fotografii.( …) Fragmenty przeniesione przy pomocy skanera, są uzupełniane przez partie kreślone i malowane myszką bezpośrednio na ekranie. Dodatkowe efekty uzyskuje dzięki skanowaniu materiałów o ciekawej fakturze. W procesie ciągłych prób i eksperymentów opracowała własną technikę, pozwalającą na uzyskiwanie rezultatów, trudnych, lub wręcz niemożliwych do osiągnięcia w ramach środków, którymi dysponują klasyczne dyscypliny (…).  Okres, w którym zapis cyfrowy, został zaanektowany do celów artystycznych, rozpoczął się w 1998 r. Świadczą o tym wystawy indywidualne oraz obecność jej grafik komputerowych w prezentacjach zbiorowych.

Zastosowanie nowego medium wzbogaciło język plastycznej wypowiedzi, ale w warstwie znaczeniowej jej prac przetrwały wątki, które od początku znajdowały się w centrum zainteresowań artystki. Przywoływanie wspomnień, egzystencjalne niepokoje(…).

Powróciły, utrzymane w klimacie lirycznego surrealizmu, pejzaże(…).

Powracają ulubione motywy: kłosy, źdźbła traw, spękana, wyjałowiona ziemia, piaski, kamienie, woda, przestrzenie z horyzontem gubiącym się w bezkresie nieba. Nie cichnie niepokój o przyszłość Zielonej Planety. Wymowa wielu prac jest wyraziście pesymistyczna. „Zagrożenia 2” (…). Wyłaniająca się z mgieł studnia nie napoi zadeptanego ugoru, nie pobudzi krążenia życiodajnych soków w łodygach uschniętych słoneczników. Zabrakło nawet słońca, do którego niegdyś zwracały swe złociste korony.

W 1999 roku powstał cykl grafik komputerowych pt.: „In memoriam”. Niezwykły pomysł sportretowania ojca poprzez wizerunek jego dłoni. Ukazane na tle delikatnej siatki, lub za jej przezroczystą kurtyną, wykonują wzruszający w swej prostocie, rytuał symbolicznych gestów.

 Malownicze ruiny zamku Krzyżtopór w Ujeździe dostarczyły inspiracji do powstania cyklu „Wspomnienia”(2000 r.) (…).  W grafikach Wandy występuje też architektura, nie mająca analogii wśród konkretnych obiektów. Wieżowce zredukowane do najprostszego znaku- wydłużonego prostokąta naznaczonego perforacją okien. Całkowicie anonimowe. Pną się ku górze z pychą współczesnej Wieży Babel. Lewitują w powietrzu, zostawiając w dole swe niepewne odbicie („Ten świat” 1 i 2, 2000 r.).

Interesującą grupę tworzą prace bliskie abstrakcji, lub używając trafniejszego terminu- sztuki nieprzedstawiającej. Dominują w nich rozstrzygnięcia dotyczące kompozycji, koloru, struktur. Spotykamy rozwiązania, które pozwalają zapomnieć, że mamy do czynienia z grafiką komputerową, a nie z odbitką uzyskaną tradycyjną metodą. Złudzenie faktury bywa tak silne, że ma się ochotę dotknąć powierzchni w poszukiwaniu nieistniejącego reliefu.

Takie wrażenie towarzyszyło mi przy oglądaniu prac z cyklu „Struktury”  (2002 / 2003 r.), który lubię szczególnie. W grafikach tworzących serię występują te same elementy: zakomponowany w pionie, rytmiczny układ poziomych twardych form i kontrastujące z ich geometrycznym chłodem- formy amorficzne, puszyste. Zmieniona kolorystyka i techniczne zabiegi ( jak powtórzenie kompozycji w wersji negatywowej dla uzyskania wrażenia druku wgłębnego), nadają pracom indywidualny charakter.( …)

Wspomniałam już wyżej, że w twórczości Wandy Badowskiej-Twarowskiej tematy, z którymi łączy ją więź emocjonalna, stają się przedmiotem długoletnich studiów. Ta uwaga w szczególny sposób dotyczy prac zrodzonych z autentycznego zauroczenia sztuką baletową(…).

Dla podkreślenia dynamiki tańca, powiela wizerunek postaci, ukazuje artystów w momencie wtargnięcia wspaniałym skokiem w kadr kompozycji. Światło, niczym teatralny reflektor, wydobywa piękno gestu, tworzy poświatę, przenika ciała tancerek. Kolor zastępuje scenografię, tworzy nastrój, buduje napięcie.

Niektóre prace odwołują się do symbolu. „Adagio” poetycka synteza ruchu. W pulsującej aksamitną czerwienią przestrzeni, melodyjnie falują linie. Towarzyszy im taniec cieni(…).

Nieco znużona pracą z nowoczesnym, cyfrowym narzędziem, powróciła do malarstwa. Do bezpośredniości gestu, zapachu farby, do wyczuwalnej opuszkami palców, materialności podłoża. Zmiana medium, nie zmieniła ogólnej koncepcji przedstawiania postaci w tanecznym ruchu, ale wzbogaciła ją o efekty, które można osiągnąć jedynie przy pomocy koloru kładzionego pędzlem. Zróżnicowanie plamy barwnej, gradacja tonów i półtonów(…).”

Fragmenty Maria T. Krawczyk

 

Dzisiaj grafika komputerowa, to już jedna z technik graficznych. Nikogo nie irytuje jej obecność na prestiżowych wystawach grafiki.

A ja? Może to przypadek albo szczęśliwy zbieg okoliczności, ale faktem jest już mój powrót do grafiki. Tym razem jednak nie zamieniam jednej techniki na inną, a obie uprawiam jednocześnie, pozwalając, żeby wzajemnie  ze sobą współistniały. W malarstwie pozostaję wierna baletowi. A grafika? To przetworzona przez moją wyobraźnię i programy graficzne fotografia, dająca obraz niezwykle osobisty i emocjonalny. 

W czasie ostatnich moich podróży po południowej Europie zachwyciłam się kolorem, kontrastami  i niezwykłym wyglądem miast i miasteczek zwłaszcza o zachodzie słońca. Podczas tych podróży robię mnóstwo „roboczych” fotografii – szkiców, będących materiałem do późniejszych grafik. Powstają całe serie kolorowych fantastycznych nieistniejących pejzaży i abstrakcyjnych kompozycji. Tworząc je bawię się kolorem i możliwościami technicznymi programów graficznych, ważny stał się dla mnie przede wszystkim przekaz emocjonalny, a sam temat jest mniej istotny.”

Wanda Badowska-Twarowska


Biografia

 Wanda Badowska – Twarowska Urodziła się w Ostrowcu Świętokrzyskim. Mieszka i tworzy w Warszawie. W latach 1972-77 studia na Wydziale Grafiki Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Dyplom w pracowni grafiki warsztatowej prof. Andrzeja Rudzińskiego w 1977 roku. Uprawia malarstwo, rysunek, grafikę warsztatową i grafikę komputerową. Członek OW ZPAP, Grupy „GRAFITEKA” Grupy Twórczej “SYMFONIA”,  “MŁODZI SZTUKĄ” i „POSITIVEART”, inicjator i założyciel GRUPY TWÓRCZEJ “ART VISUAL DANCE”, Współzałożyciel Grupy Twórczej ARTINTERFERENCE. W konkursie GRAFIKA WARSZAWSKA w 1998 r. otrzymała za grafikę komputerową III Nagrodę Regulaminową (marzec) i Nagrodę Rektora Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie (grudzień).

Uprawia malarstwo, rysunek i grafikę komputerową.

Prace w zbiorach instytucji i prywatnych w Anglii, Australii, Francji, Niemczech, Szwajcarii, Szwecji, USA, Włoszech i w Polsce.

Miała 45 wystaw indywidualnych i ponad 100 zbiorowych.


Wystawy indywidualne (ważniejsze):

2016 – Warszawa, Galeria Wieża – “Wokół Wielkiej Sceny”

2016 – Warszawa, Wolskie Centrum Kultury – “Malarski Teatr Tańca”

2015 – Ostrowiec Świętokrzyski, Galeria BWA – “Kolor, dźwięk, ruch”

2015 – Kielce – Filharmonia Świętokrzyska – “Malarstwo… muzyka… taniec…”

2014 – Warszawa – QADRAT ART GALLERY, “Kognitywnie”

2014 – Warszawa – Galeria U, “Zatrzymane w ruchu”

2011 – Warszawa – Galeria DAP, Dom Artysty Plastyka, “INTERFERENCE” – malarstwo

2010 – Inowrocław – Galeria Miejska w Ratuszu, “Emocje” – malarstwo

2009 – Łódź” – Marquardt Gallery, Grand Hotel, VIII Międzynarodowy Festiwal

           “Viva Flamenco”, “W iberyjskim klimacie”

2009 – Sopot – Cafe del Arte – Krzywy Domek, malarstwo

2009 – Rudnik nad Sanem – Muzeum Wikliniarstwa, malarstwo

2009 – Szamotuły – Zamek Górków, “Tancerki i Pierroty” – malarstwo

2008 – Ciechocinek – Galeria “Pod Dachem Nieba”, “Baleriny i pierroty”

2008 – Warszawa – DAP, Galeria Lufcik, “Taniec i ruch”

2008 – Moskwa – Wystawy: Ambasada Polska, Galeria Gostinnyj Dwor

            i Centrum Śpiewu Operowego

2007 – Inowrocław – Galeria Miejska, Cyfrowy zapis, wystawa grafiki komputerowej

2005 – Ostrowiec Świętokrzyski – Galeria BWA, Wystawa Jubileuszowa

2002, 2003, 2005, 2012 – Bytom – Opera Śląska, grafika, malarstwo

2002 – Kazimierz Dolny – Kuncewiczówka”, Impresje baletowe”- grafika komputerowa

1981 – Malmö – Szwecja – Galeria „HIPP, grafika

1978 – Bayreuth – Niemcy – wystawa towarzysząca Festiwalowi Wagnerowskiemu, grafika

1978 – Warszawa – Galeria na Pięknej, grafika


Udział w wystawach zbiorowych w kraju i za granicą (ważniejsze):

2017 – Warszawa, DAP 1 i DAP 2 – “Grafiteka”

2017 – Warszawa, DAP 1 i DAP 2 – Wizje

2017 – Toruń, Galeria BWA – “Mon Cher Chopin”, Symfonia

2017 – Warszawa, Galeria u Fibaka – PositivArt

2017 – Warszawa, PROM, – “Mon Cher Chopin”

2017 – Warszawa, DAP, Galeria 022, Spotkanie z APO

2016 – Ostrowiec Świętokrzyski, Galeria BWA, “SYNESTEZJA – muzyka i taniec”

2016 – Warszawa, DAP 1 i DAP 2 – “Grafiteka”

2016 – Kielce, Filharmonia Świętokrzyska -“Mon Cher Chopin”

2016 – Warszawa, DAP 1 i DAP 2 – “Trzy wymiary”

2016 – Warszawa, Instytut Teatralny im. Z. Raszewskiego -“Śladami Edgara Degasa”

2016 – Koszalin, Muzeum – “Spotkanie w Realu 2”

2015 – Warszawa, Galeria U – Visual Dance

2015 – Warszawa, Centrum Promocji Kultury – “Muza” -wystawa finalistów

2015 – Konstancin, Hugonówka – “Taniec w malarstwie”

2015 – Warszawa, DAP 1 i DAP 2 – “Ślady”

2015 – Warszawa, PROM – “Wokół Kolberga”

2014 – Katar, Doha – wystawa Polskiego Malarstwa Współczesnego

2014 – Warszawa – Centrum Sztuki – Kartonovnia, “MUZA”

2014 – Kielce – Filharmonia Świętokrzyska – “Wokół Kolberga”

2014 – Paris – Peinture moderne et contemporaine Sculptures et photos, Quartier Drouot

2014 – Warszawa DAP 3 – “Wokół Kolberga”

2014 – PORI, FINLAND – POLSKA SZTUKA WSPÓŁCZESNA,PORGINAL GALLERY

2014 – Warszawa – INTERDYSCYLINARNA WIELOPOKOLENIOWA WYSTAWA

           “WARSZAWA”, Młodzi Sztuką

2014 – Warszawa – VISUAL DANCE, Galeria DAP 3 – wystawa polsko-francuska

2014 – Warszawa – DAP1 i DAP2 “Aktualności”

2014 – Warszawa – GALERIA 8+/IDKART

2013 – Kielce – Filharmonia Świętokrzyska – “LUTOSŁAWSKI”

2013 – Warszawa – DAP 3 – “POKOLENIA”

2013 – Warszawa – DAP 1, DAP 2 – “Aktualności”

2013 – Warszawa – DAP 1, DAP 2 – II Festiwal Sztuki YOUNG AT ART – Burza

2013 – Inowrocław – Galeria w Ratuszu – “INOART”

2013 – Warszawa – DAP-Galeria 022, “Interferencje-przenikanie”

2013 – Warszawa – Fort Sokolnickiego, “Zakochaj się w sztuce”

2012 – Kair – Galeria Opery

2012 – Wilno – Dom Polski, “Między Niemnem a Wisłą”

2012 – Koszalin – Bałtycka Galeria Sztuki, “FALA” – wystawa interdyscyplinarna

2012 – Paryż – XVIIe Biennale APSDE l’Association des Peintres et Sculpteurs

            de la Danse Européens

2012 – Warszawa – Galeria DAP 1 – “Symfonia”

2012 – Warszawa – Galeria DAP 3 – “Młodzi sztuką”

2012 – Łódź Galeria ZPAP – wystawa malarstwa Okręgu Warszawskiego

2012 – Galeria “DAP” – “Nowe otwarcie”, wystawa w stulecie ZPAP, malarstwo

2011 – Warszawa – Galeria DAP – “Aktualności”, malarstwo

2011 – Warszawa – Galeria DAP – “SANTO SUBITO”, malarstwo

2010 – Warszawa – Galeria DAP – “Chopinowi romantyczni”, malarstwo

2010 – Warszawa – Salon Sztuki Polskiej “Poznaj zmiany”

2009 – Poznań – II Salon Sztuki Polskiej “Poznaj zmiany”

2009 – Warszawa – Galeria DAP,”Między czasem, a przestrzenią” – wystawa sekcji grafiki

2009 – Paryż – XVIe Biennale APSDE l’Association des Peintres et Sculpteurs

            de la Danse Européens

2008 – Poznań – I Salon Sztuki Polskiej “Poznaj zmiany”

2008 – Grecja – International Painting Exhibition “ITHACA”

2008 – Warszawa – “Sport i Olimpizm” – Centrum Olimpijskie

2008 – Warszawa – Galeria DAP, “Światło i kolor” – wystawa malarstwa

2007 – Warszawa – Galeria DAP, Kobieta i mężczyzna” – wystawa malarstwa i rzeźby

2007 – Warszawa – Ursynowskie Spotkania Twórców”, malarstwo

2007 – Waszyngton – Polscy Artyści Plastycy – dzieciom

2007 – Warszawa – Galeria DAP, wystawa SEKCJI GRAFIKI w 2007r

2006 – Warszawa – Galeria “Królikarnia”, Papież w Warszawie

2006 – Lerida (Hiszpania)- XVe Biennale APSDE l’Association des Peintres et Sculpteurs

            de la Danse Européens

2006 – Francja – Lazurowe Wybrzeże: Grasse, Coaraze  “Wernisaż w Grasse”

2006 – Warszawa – Galeria DAP, Warszawski Festiwal Sztuk Pięknych -grafika

2006 – Ostrowiec Świętokrzyski – Galeria BWA, Swojskie pejzaże – Wojciechowice 2005”

2006 – Nowy Jork – Polscy Artyści Plastycy – dzieciom

2005 – Książ – Galeria BWA, Polscy Artyści Plastycy dzieciom

2004 – Warszawa – Galeria LUFCIK, DAP, Zwycięstwo ducha nad materią”

2004 – Ostrowiec Świętokrzyski – Galeria BWA, Śladami Gombrowicza

2003/2004 – CATANIA – MOSTRA COLLETTIVA DI ARTE CONTENPORANEA

 POLACCAA – GALERIA D’ARTE MODERNA LE „CIMINIERE”,

2003 – Warszawa – Galeria Art Office

2002 – Ostrowiec Świętokrzyski – Galeria BWA, VI Jesienny Salon Sztuki, grafika komputerowa

2002 – Warszawa- DAP, Galeria LUFCIK, Ile tradycji, ile nowości

2001 – Warszawa – DAP, Galeria LUFCIK, Jesteśmy w czerni i bieli” -grafika komputerowa

2001/2002 – Clermont – Ferrand – Francja L’Art Polonais Contemporain – grafika komputerowa

2000 – Szczecin – Muzeum Narodowe, III Triennale Autoportretu

2000 – Toruń – Galeria Sztuki „Wozownia, III Triennale Autoportretu

2000 – Radom – Muzeum Sztuki Współczesnej, III Triennale Autoportretu

2000 – Ostrowiec Świętokrzyski – Galeria BWA, V Jesienny Salon Sztuki, grafika komputerowa

2000 – Warszawa – DAP, Galeria LUFCIK, Jesteśmy”

2000 – Warszawa – Muzeum Ziemi, “Miejsce na Ziemi”, grafika komputerowa

1999 – Warszawa – Urząd Wojewódzki, Wystawa pokonkursowa „Grafika Warszawska 1998″

             grafika komputerowa

1998 – Warszawa – ASP, Grafika Warszawska, grafika komputerowa

1992 – Warszawa – ASP, Warszawska Dekada Sztuki, rysunek

1988 – Majdanek – 2 Międzynarodowe Triennale Sztuki, rysunek

1980 – Warszawa – Zachęta, 35 lat ZPAP, grafika

1980 – Warszawa – DAP, Okręgowa Wystawa Rysunku

1980 – Greenchen (Szwajcaria)- 8 Międzynarodowe Triennale Grafiki Kolorowej, grafika

1979 – Warszawa – Zachęta, Artyści Warszawy w Międzynarodowym Roku Dziecka”,

1979 – Majdanek – Międzynarodowa Wystawa Malarstwa, Rysunku, Grafiki i Rzeźby

          „Przeciw Wojnie, Majdanek ‚79 – grafika

1979 – Londyn, Wielka Brytania – 3 Międzynarodowe Biennale Rysunku

1979 – Cleveland (Wielka Brytania) – 3 Międzynarodowe Biennale Rysunku,(wyróżnienie) – rysunek

1978 – Warszawa – Stara Kordegarda, Debiuty XVII, grafika