WYZWANIA WSPÓŁCZESNOŚCI 2018

Od kilku lat w warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych prowadzone są zajęcia teoretyczne, wykraczające poza program studiów artystycznych. Jest to konwersatorium WYZWANIA WSPÓŁCZESNOŚCI, na którym omawiane są problemy, z którymi wszyscy stykamy się w kontaktach z dzisiejszym światem – konflikty, kryzysy, nietolerancja, ale też osiągnięcia naukowe, rozwój społeczny czy przyspieszenie technologiczne. Celem tych zajęć jest wyjście poza artystyczno-profesjonalny charakter kształcenia studentów ASP i przypomnienie roli, jaką w Polsce … Czytaj dalej WYZWANIA WSPÓŁCZESNOŚCI 2018