Akademia Sztuk Pięknych

w Warszawie
Herb Rzeczypospolitej PolskiejProjekty dofinansowane ze środów Unii Europejskiej - link Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego - link

Wystawa „Nowy Wspaniały Świat/ Granica” 

Opublikowano 8 marca 2018

Wystawa „Nowy Wspaniały Świat/ Granica” 
 Wernisaż:  7 marca 2018 roku godz. 17.00
Pracownia Grafiki Artystycznej nr 6
Prof. Andrzeja Węcławskiego, 
 dr Mateusza Dąbrowskiego, dr Kamila Zaleskiego 
 Wydział Grafiki ASP w Warszawie


Wystawa prac inspirowanych dwoma tematami: „Nowy wspaniały świat” i „Granica”, zrealizowanych przez studentów  z Pracowni nr 6 w semestrze zimowym 2017-2018.

 


Nowy Wspaniały Świat
Tytuł zaczerpnięty z książki Aldousa Huxleya „Nowy Wspaniały Świat”. Tytuł utrwalony  w tradycji kultury, aktualny jako trafna metafora współczesnej rzeczywistości i utopijnych wizji. Może posiadać wydźwięk o charakterze pozytywnym lub ironicznym, negatywny komentarz  stanowiąc źródło inspiracji do autorskiej wypowiedzi. 
Teorie wymyślone przez literackich wizjonerów takich jak George Orwell stały się faktem stokroć silniejszym na skutek ogromnych możliwości współczesnych technologii. Można tu przytoczyć motto autorstwa Nikołaja Bierdiajewa, umieszczone w książce Aldousa Huxleya „Nowy  Wspaniały Świat”: „Utopie wydają się o wiele bliższe urzeczywistnienia, niż się dotychczas sądziło. I oto stajemy dziś przed nową, nader niepokojącą kwestią: Jak uniknąć ich definitywnego urzeczywistnienia?[…] Utopie dają się urzeczywistniać. Życie zmierza w ich stronę. Ale być może nadchodzi nowa epoka, epoka w której intelektualiści i warstwy wykształcone znajdą sposób na uwolnienie się od utopii i na powrót do społeczeństwa, które będzie nie utopijne, mniej „doskonałe” i bardziej wolne.”  Jakie jest w takiej rzeczywistości miejsce dla sztuki.


Granica” 
Temat mógł być interpretowany w różnych kontekstach znaczeniowych: społecznych, abstrakcyjnych, matematyczno-geometrycznych itp. Granica: linia zamykająca lub oddzielająca pewien określony obszar, linia podziału lub czynniki różnicujące coś, ograniczony zasięg lub miara czegoś dozwolonego, kres możliwości fizycznych lub psychicznych człowieka. Niektóre synonimy słowa granica: kres, skraj, rubież, limit, brzeg, obręb, obrzeże, obwód, rant, margines, koniec, próg, odgraniczenie, rozgraniczenie, linia graniczna, linia podziału.

Studenci zostali zobligowani do przygotowania tekstów  odnoszących się do realizowanych tematów. Teksty wyjaśniające poruszone w pracach graficznych problemy  i idee. Uzasadniające wykorzystanie środków technicznych, dobór odpowiednich materiałów.  


Zapraszamy do korzystania ze stron Pracowni nr 6:

Strona Pracowni nr 6   pracownia6.com 
Facebook:  Galeria Pracowni nr  6