Akademia Sztuk Pięknych

w Warszawie

Konkurs DOBRY WZÓR 2018

Opublikowano 26 marca 2018

Jak wziąć udział w Konkursie Dobry Wzór 2018:

Krok 1 Zapoznanie się z regulaminem i wybór kategorii konkursowej dla produktu (usługi mają również swoją sferę)
• Regulamin konkursu dostępny jest na http://www.iwp.com.pl/pub/DW2018/REGULAMINDW2018.pdf
• Produkt można zgłosić do jednej z 9 sfer: Dom, Praca, Sfera Publiczna, Nowe technologie, Grafika Użytkowa i Opakowania, Nowe Materiały, Transport i Komunikacja, Moda i Akcesoria.


Krok 2 Zarejestrowanie produktu/usługi do konkursu
• Wypełnienie elektronicznego Formularza Zgłoszeniowego dostępnego na stronie www.iwp.com.pl/formularz_DW2018 (dla każdego zgłaszanego produktu).
• Wydrukowanie i podpisanie wypełnionego Formularza Zgłoszeniowego.
• Do 15 czerwca 2018 r. przesłanie podpisanego oryginału Formularza Zgłoszeniowego pod adres Instytutu Wzornictwa Przemysłowego Sp. z o.o.
• Umieszczenie na udostępnionej przez IWP dedykowanej stronie zdjęć zgłoszonego do konkursu produktu/ usługi zgodnie z wytycznymi zawartymi w Regulaminie Konkursu.
• Do 15 czerwca 2018 r. dokonanie opłaty konkursowej (1500 zł + 23% VAT) na konto: Instytut Wzornictwa Przemysłowego Sp. z o.o.,


Krok 3 Finał konkursu
• Produkty/usługi zgłoszone do konkursu zostaną ocenione przez Komisję Ekspertów, która wyłoni finalistów konkursu.
• Do 6 sierpnia 2018 r. zgłaszający zostanie pisemnie poinformowany o zakwalifikowaniu się jego produktu/ usługi do finału.
• W dniach 1 – 30 września 2018 r. zgłaszający ma obowiązek dostarczenia do IWP, na salę wystawienniczą, swojego finałowego produktu/usługi (na koszt własny).


Krok 4 Wyłonienie zwycięzców, gala konkursu i wystawa pokonkursowa
• 25 października 2018 r. w Instytucie Wzornictwa Przemysłowego w Warszawie odbędzie się gala konkursu – rozdanie nagród laureatom oraz wernisaż wystawy pokonkursowej.
• Wystawa pokonkursowa DOBRY WZÓR 2018 potrwa do 9 grudnia 2018 r.
• Po wystawie zgłaszający mogą odbierać swoje produkty/usługi (na koszt własny).