Akademia Sztuk Pięknych

w Warszawie
Herb Rzeczypospolitej PolskiejProjekty dofinansowane ze środów Unii Europejskiej - link Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego - link

Dzień Otwarty | Wydział Malarstwa

Opublikowano 4 kwietnia 2018

 

INFORMACJA DLA KANDYDATÓW NA STUDIA

 

Przyjdź na Wydział Malarstwa, poznaj studentów i pedagogów, obejrzyj pracownie, pomożemy Ci ułożyć teczkę z twoich rysunków i obrazów, dowiesz się jak zdawać egzamin.

Studiuj z nami!

 

DZIEŃ OTWARTY

WYDZIAŁU MALARSTWA ASP W WARSZAWIE, sobota, 14.04.2018

 

Program:

10.00 - 10.30 Prezentacja struktury Wydziału Malarstwa, dr Maciej Duchowski (s.90)


10.45 - 13.30 Zajęcia z rysunku: studium modela, poza egzaminacyjna (s.55,s.57,s.65) materiały: kartony, węgle, ołówki itd. zapewnione przez Wydział.


10.45 - 13.30 Konsultacje dla kandydatów i przeglądy teczek (korytarze na I i II pietrze)


10.45 - 13.30 Udzielanie informacji o formalnych zagadnieniach związanych ze studiami (Dziekanat, I p.)


13.30 - 14.00 Prezentacja Pracowni Sztuki w Przestrzeni Publicznej, mgr Piotr Szczepański (s.50)


14.00 - 14.45 Prezentacja dyplomujących pracowni malarstwa z możliwością zapoznania się z obrazami studentów, dr Maciej Czyżewski (zbiórka przy Dziekanacie)


14.45 - 15.45 Wykład “Jak pracować nad kompozycja w czasie egzaminu praktycznego?” oraz prezentacja Pracowni Wiedzy o Działaniach i Strukturach Wizualnych, dr Jan Mioduszewski, prodziekan Wydziału Malarstwa ds. studenckich (s.59)


15.45 - 17.30 Prezentacje pracowni:

- Tkaniny Eksperymentalnej, dr hab. Barbara Łuczkowiak, mgr Aleksandra Liput (s.62)

- Tkaniny Artystycznej, mgr Anna Hlebowicz (s.60)

- Technologii i Technik Malarstwa Ściennego, dr Sylwester Piędziejewski (pałac Czapskich-Raczyńskich, budynek rektoratu, parter)

- Technologii i Technik Malarstwa Sztalugowego, dr hab. Grzegorz Mroczkowski (pałac Czapskich-Raczyńskich, budynek rektoratu, parter)

W programie także spotkania z Samorządem Studentów Wydziału Malarstwa.


Potwierdzenie przybycia na Dzień Otwarty: maciej.czyzewski@asp.waw.pl

Potwierdzenie uczestnictwa w zajęciach z rysunku: maciej.czyzewski@asp.waw.pl

ZAPRASZAMY KANDYDATÓW NA STUDIA!


Pliki do pobrania:

ulotka_dzien_otwarty-1

ulotka_dzien_otwarty-1

ulotka_dzien_otwarty-2

ulotka_dzien_otwarty-2

Dzien otwarty_A4

Dzien otwarty_A4

Program_A4

Program_A4


Fot. Paweł Nocuń, Igor Przybylski