Akademia Sztuk Pięknych

w Warszawie
Herb Rzeczypospolitej PolskiejProjekty dofinansowane ze środów Unii Europejskiej - link Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego - link

“Wojciech Zubala. Porządki chaosu. Malarstwo i obiekty”

Opublikowano 6 kwietnia 2018
 
 

Wernisaż: czwartek, 12 kwietnia 2018, godzina 18; 

Kurator: dr Sylwia Świsłocka-Karwot;

Organizator: Fundacja Sztuk Dwie;

Wystawa trwa od 13 kwietnia do 24 maja 2018;

Galeria Sztuki Współczesnej HOS, ul. Burakowska 16, Warszawa.


Wystawa w HOS Gallery stanowi swoisty przegląd twórczości Wojciecha Zubali. Zaprezentowane prace pozwalają zrozumieć artystyczna ścieżkę rozwoju twórczości artysty i jego myśli.

Na wystawie znajdziemy dzieła z całościowo ujętego dorobku artysty, uporządkowanego w trzy wyraźnie zarysowujące się nurty. Począwszy od okresu młodzieńczego, w którym artysta swobodnie porusza się między malarstwem, rzeźbą i tkaniną eksperymentalną, gdzie tematyka prac oscyluje wokół problematyki eschatologicznej, prowokuje do zadawania fundamentalnych pytań o sens istnienia, przemijania, śmierci oraz bezsilności człowieka wobec jej nieuchronności.

Poprzez drugi wątek, który znajduje swoje odzwierciedlenie w wyrażonych na płótnach kontemplatywnej radości oraz afirmatywnej refleksji, wynikających z odkrywania piękna świata dostrzeganego przez artystę zarówno w majestacie jak i zwyczajności form jego biologizmu, witalności, feerii barw i mnogości kształtów. Charakterystyczny dla całej twórczości artysty gest, staje się w tym okresie wyrazem uświadomionej potrzeby człowieka do ujarzmiania otaczającego go chaosu. Oddanie wrażenia, które towarzyszy kontemplacji zjawisk obserwowanych w naturze, takich jak dynamiczny ruch zmąconej tafli wody czy poruszanego wiatrem gąszczu traw, pozwala Wojciechowi Zubali oswajać świat, ale i porządkować wewnętrzną strukturę myśli i emocji.

Trzeci wątek wystawy budują pochodzące z ostatniego okresu twórczości intrygujące obrazy ideograficzne, których hieratyczność łączy atmosfera hieroglificznego sacrum, ale i atawistycznego demotyzmu. Kropką nad „i“ wystawy są właśnie owe białe płótna wypełnione wyabstrahowanymi formami, którym artysta nadał rangę desygnatu. Mają one charakter determinanty – wyznaczają, rozróżniają, wskazują, ale i przede wszystkim – definitywnie rozstrzygają płótno, stanowią rodzaj punktu zero, który jakby zapowiada, obiecuje kolejną zmianę w twórczosci artysty.

Wystawa wskazuje momenty przewartościowań twórczosci artysty ujawniając jej niezaprzeczalną ewolucję, ale i poświadczając spójność trwającego w czasie continuum poszukiwań artysty – od narracyjno-egzystencjalnych wątków, przez analityczno-strukturalne dociekania, po wypracowanie osobliwego stylu, który w ostatnim okresie przekształcił się w swoisty, pełen wysublimowanego ładu kompozycji i koloru – malarsko-filozoficzny system.

Cechą charakterystyczną twórczosci Wojciecha Zubali są jej koincydencje z neowangardowymi poszukiwaniami z obszaru strukturalizmu oraz sztuki konkretnej. W aspekcie formalnym – można uznać autora prac za syntetycznego konkretystę. W sferze treściowej – za egzystencjalistę.

Sylwia Świsłocka-Karwot, kurator wystawy 


O.pl Polski Portal Kultury