Akademia Sztuk Pięknych

w Warszawie
Herb Rzeczypospolitej PolskiejProjekty dofinansowane ze środów Unii Europejskiej - link Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego - link

AFISZE RETROAKTYWNE | Wystawa Sławomira Marca

Opublikowano 9 kwietnia 2018

SŁAWOMIR MARZEC

AFISZE RETROAKTYWNE;

DOKUMENTACJA PERFORMENSÓW

Wernisaż w piątek 13.04 godz. 17, Galeria Korekta, ul. Mazowiecka 11 A Warszawa


Natłok różnorodnych aktualności coraz częściej pozwala jedynie z dystansu pracy pamięci wydobywać poszczególne znaczenie czy odzyskiwać symboliczność. Wydarzenie staje się powoli podstawową kategorią kulturową. Nierzadko prowokowane na oślep i tylko maskowane nadzieją, że ktoś kiedyś nada mu sens swoją interpretacją. Wcielamy w ten sposób dosłownie i raczej na opak twierdzenie Freuda, że znaczenie jest funkcją odroczonego działania. 

Neopsychoanaliza Lacana jeszcze bardziej radykalnie identyfikuje tożsamość dyskursywną z retrospekcją. A w analizach Allana Badiou samo wydarzenie jest retroaktywne, i stanowi konsekwencję podmiotowej praktyki wierności. 

 

Afisze retro/aktywne; dokumentacje performensów to prezentacja kilku moich akcji z ostatnich lat. Zestawianie ich razem to próba re/konstruowania „wierności sobie” (właśnie w sensie Badiou). Dokumentacja ta zderza zapis wydarzenia, jego ślady (drobne przedmioty użyte w czasie performensu) z jego zapowiedzią. W ten sposób wydobywa nas z aktualności. Odzyskuje potencjalność. Czy jednak faktycznie Deleuze słusznie twierdził, że potencjalność tworzona jest post factum? 

 

Wystawa czynna poniedziałek - niedziela 11.00 - 19.00 do 8.05.2018