Akademia Sztuk Pięknych

w Warszawie
Herb Rzeczypospolitej PolskiejProjekty dofinansowane ze środów Unii Europejskiej - link Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego - link

Konkurs na plakat: „Różnorodność to sztuka!”

Opublikowano 12 kwietnia 2018

 


Wolontariusze Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży (PNWM) w ramach tegorocznego projektu wolontariuszy organizują konkurs dla młodzieży na projekt graficzny plakatu. Prace mają nawiązywać do aktualnego priorytetu tematycznego PNWM „Różnorodność” i można je przesyłać do 20 maja 2018 roku.

Otwartość i zmiana perspektywy towarzyszą PNWM od ponad 25 lat. Młodzi ludzi są zaproszeni do stworzenia plakatu, poprzez który zaprezentują swoje rozumienie różnorodności, jak również zabiorą głos przeciwko dyskryminacji, ksenofobii i nietolerancji.


Kogo zapraszamy do udziału w konkursie?
Konkurs „Różnorodność to sztuka!” na wykonanie projektu graficznego plakatu jest otwartym konkursem skierowanym do młodych grafików z Polski i Niemiec w wieku od 18 do 26 lat. Do udziału w konkursie zachęcamy przede wszystkim studentów takich kierunków jak grafika, sztuka mediów, komunikacja wizualna, zarządzanie kulturą wizualną, fotografia oraz innych pokrewnych.


Jak można wziąć udział w konkursie?
Prace konkursowe załączone do formularza zgłoszeniowego online należy przesłać do 20 maja 2018 roku w formacie poglądowym (150 DPI, *.jpg, *.pdf/wielkość pliku max. 5 MB/plakat). Autorzy najlepszych prac wybranych przez jury zostaną poproszeni o powtórne przesłanie swoich projektów w formacie przystosowanym do wydruku (300 DPI, *.tiff, *.jpg, *.pdf).

Aby otrzymać logotypy w formacie PSD, uprzejmie prosimy o kontakt pod adresem plakat.pnwm@dpjw.org.


Co można wygrać?
Autorzy zwycięskich projektów otrzymają nagrody pieniężne w wysokości:

I miejsce – 500 euro
II miejsce – 300 euro
III miejsce – 150 euro

Najlepsze prace konkursowe zostaną zaprezentowane podczas wystawy zorganizowanej przez PNWM, ukażą się również w wydawanym cyklicznie polsko-niemieckim magazynie „INFO”, a także na stronie internetowej i w mediach społecznościowych organizacji.

Plik do pobrania:

Szczegółowe informacje

Szczegółowe informacje

 


Źródło: http://www.pnwm.org/aktualnosci-i-projekty/projekty/dla-mlodziezy/konkurs-na-plakat-roznorodnosc-to-sztuka/#content