Akademia Sztuk Pięknych

w Warszawie

Wystawa Pracownii Rysunku 64 | Wernisaż i prezentacja ekspozycji w Noc Muzeów

Opublikowano 4 maja 2018

“Kontrast”
Pracownia Rysunku 64 – studenci, doktoranci i pedagodzy z  Wydziału Malarstwa  Akademia Sztuk  Pięknych w Warszawie
10.05.–26.05.2018,  wernisaż 10 maja (czwartek), godz. 18.00
Noc Muzeów  w Galerii Wystawa  19 maja 2018 (sobota) godz. 19:00  (do godz. 1:00 w nocy)

Galeria Wystawa

Al. Wojska Polskiego 29
01-515 Warszawa
http://wystawagaleria.pl/
https://www.facebook.com/GaleriaWystawa/“Nasza pracownia prezentuje swe dokonania nie tylko na przeglądach semestralnych i wystawach końcoworocznych w Akademii, lecz także na pokazach poza uczelnią. Konfrontacja z publicznością w profesjonalnej galerii jest istotnym elementem w programie kształcenia, podnosi odpowiedzialność za jakość podejmowanych wyzwań artystycznych. I studium konkretnego motywu, i interpretacja zadań programowych należą do codziennych ćwiczeń, które studenci podejmują z pełnym ryzykiem twórczych poszukiwań.
Rezultaty bywają różne, a suma doświadczeń wzmacnia samoświadomość i pozwala pełniej panować nad procesem twórczych zmagań. Niezwykle ważne i najcenniejsze jest krystalizowanie osobowości, prawda i autentyzm indywidualności.

Każdy idzie swoją ścieżką, poszukuje własnej drogi, która wyzwala inwencję. A wiedza i umiejętności określają potencjał i aktualny stan osiągnięć artystycznych.
Kreska, plama, rytm, walor i kolor – forma, świadomie użyte, przekształcone w znak, to osobisty, wyrazisty, rozpoznawalny ślad tożsamości autora.”

prof. Ryszard Sekuła