Akademia Sztuk Pięknych

w Warszawie
Herb Rzeczypospolitej PolskiejProjekty dofinansowane ze środów Unii Europejskiej - link Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego - link

Badania konserwatorskie w klasztorze Santo Domingo w Limie

Opublikowano 7 maja 2018

W dniach 27 kwietnia – 07 maja 2018 r. w  klasztorze Santo Domingo w Limie, Peru prowadzone są badania konserwatorskie przy wystroju ceramicznym głównego wirydarza. Dekoracja wykonana została z płytek ceramicznych – azulejos w XVII wieku. Większość płytek sprowadzono w latach 1604-1620 z hiszpańskich warsztatów ceramicznych w Sewilli. 

Celem prac jest analiza stanu zachowania i budowy technologicznej dekoracji ceramicznej oraz czynników wpływających na postępujące procesy zniszczeń. Na wybranych fragmentach dekoracji przedstawione zostaną także propozycje dotyczące technologii i rozwiązań estetycznych rekonstrukcji ubytków. Prace uzupełniają badania w archiwum klasztornym dotyczące okresów przebudowy i odbudowy klasztoru po występujących na tym obszarze trzęsieniach ziemi. 

Prace prowadzone są w ramach badań statutowych Wydziału Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki we współpracy z Centro de Estudios Andinos de la Universidad de Varsovia en el Cusco. 

 

Badania realizuje zespół w następującym składzie: 

dr hab. Jacek Martusewicz, prof. ASP (kierownik zespołu), dr Rafał Nijak, mgr Anna Kudzia, mgr Magdalena Skarżyńska oraz mgr Sylwia Siemianowska z wrocławskiego oddziału Instytutu Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk. 

 

W Polsce będą kontynuowane prace w zakresie analiz laboratoryjnych próbek pobranych w trakcie badań terenowych.