Akademia Sztuk Pięknych

w Warszawie
Herb Rzeczypospolitej PolskiejProjekty dofinansowane ze środów Unii Europejskiej - link Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego - link

Realizacja projektu przebudowy i renowacji Pałacu Czapskich

Opublikowano 7 maja 2018

Zakończyły się prace nad dokumentacją wykonawczą dla projektu „Akademia Otwarta – przebudowa i renowacja Pałacu Czapskich ASP w Warszawie na potrzeby działalności kulturalnej i edukacji artystycznej” (nr projektu POIŚ.08.01.00-00-1027/17).

 

Projekt przewiduje:

  1. odgruzowanie piwnic pałacu i ich przystosowanie na cele wystawowe – (wizualizacja 1 i 2)


  2. adaptacje sal parteru na sale ekspozycyjne muzeum ASP i sale ekspozycyjno – konferencyjne (wizualizacje 3 i 4)


  3. rewitalizacje pomieszczeń Rektoratu i przebudowę biblioteki w tym wzmocnienie stropów

  4. remont pomieszczeń administracyjnych na II piętrze

  5. adaptację poddasza na „magazyn otwarty” Muzeum ASP

Więcej informacji:

Akademia Otwarta – przebudowa i renowacja Pałacu Czapskich