Akademia Sztuk Pięknych

w Warszawie
Herb Rzeczypospolitej PolskiejProjekty dofinansowane ze środów Unii Europejskiej - link Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego - link

OPEN CALL | Konstrukcje Nowej Polski. Projektowanie, budowanie, obrazowanie. Zgłoszenia do 28 maja 2018 r.

Opublikowano 11 maja 2018

W sobotę 10 listopada 2018 roku na Wydziale Zarządzania Kulturą Wizualną Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie (Wybrzeże Kościuszkowskie 37/39) odbędzie się ogólnopolska sesja naukowa „Konstrukcje Nowej Polski. Projektowanie, budowanie, obrazowanie.”

Stulecie odzyskania niepodległości jest okazją do krytycznej refleksji nad trzema przełomami polityczno-gospodarczymi, związanymi z nowymi formami państwowości w Polsce: po roku 1918, 1945 i 1989. 

Kolejne Nowe Polski to (re)organizacja struktur administracyjnych, nowe systemy ekonomiczne, prawne. To także zmiany w systemie szkolnictwa, w tym szkolnictwa technicznego i artystycznego, które prowadziły do powstania środowisk twórczych, np. wokół Politechniki Warszawskiej w II RP czy wokół szkół artystycznych na Ziemiach Odzyskanych po 1945 r. Nowa Polska to także konstruowanie struktur symbolicznych wzmacnianych za pomocą architektury czy grafiki użytkowej.

Chcemy skoncentrować się na roli architektów, projektantów, inżynierów w tworzeniu Nowej Polski, ale także jej wizji. Z projektowaniem nowego państwa związane jest zarządzanie ludnością, umacnianie modelu gospodarczego, początek projektów modernizacyjnych, a co za tym idzie – rozwój infrastruktury, sieci elektrycznych, kolejowych, telekomunikacyjnych.

Przełom lat 80. i 90. to z kolei wprowadzanie do Polski nowych formatów przestrzennych  (centra handlowe, supermarkety), przestrzenie dla nowych elit – a wszystko to projektowane przez nowe prywatne pracownie architektoniczne i wkraczające do kraju ekspansywne zagraniczne firmy budowlane.

Proponujemy następujące obszary tematyczne:

  • Architektoniczne reprezentacje Nowej Polski.
  • Krystalizujące się środowiska twórcze i ich rola w tworzeniu, stabilizowaniu struktur symbolicznych.
  • Inna Polska – kraj przyszłości, państwo wyobrażone, konieczność korekt, emigracyjne sny o nowej Polsce idealnej. 
  • Projekty infrastrukturalne – symbole procesu modernizacji.
  • Obrazy Nowej Polski w kulturze wizualnej.

Zgłoszenia (konspekty wystąpienia do 3000 znaków) wraz z afiliacją i krótką notą biograficzną prosimy przysyłać do 28 maja 2018 r.

Ogłoszenie listy referatów: 11 czerwca 2018 r.

Konspekty prosimy nadsyłać na adres: filipburno@wp.pl