Akademia Sztuk Pięknych

w Warszawie

4. KONKURS NAJLEPSZYCH DYPLOMÓW SZTUKI MEDIÓW | Jana Shostak z szansą na nagrodę

Opublikowano 16 maja 2018

 

4. KONKURS NAJLEPSZYCH DYPLMÓW SZTUKI MEDIÓW

Wystawa już od 17 maja w Centrum Sztuki WRO.

 

W 2018 roku, Centrum Sztuki WRO wspólnie z Akademią Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu organizują czwartą edycję Konkursu Najlepszych Dyplomów Sztuki Mediów. Przegląd prac licencjackich i magisterskich odbywa się na ośmiu publicznych uczelniach artystycznych w Polsce: w Krakowie, Warszawie, Szczecinie, Łodzi, Katowicach, Poznaniu, Gdańsku i Wrocławiu.

Członkami komisji konkursowych są zawsze dwie osoby z zespołu Centrum Sztuki WRO, dwójka przedstawicieli środowiska artystycznego z danego miasta oraz przedstawiciel uczelni. Wybrane dyplomy zostaną zaprezentowane podczas wystawy konkursowej w Centrum Sztuki WRO, a spośród nich międzynarodowe jury wybierze jeden, który otrzyma nagrodę.

Celem przedsięwzięcia jest podkreślenie znaczenie sztuki mediów jako kierunku nauczania w obrębie sztuki współczesnej, a także promocja absolwentów. Projekt jest rozwijany od 2015 roku będąc platformą do wymiany doświadczeń pomiędzy uczelniami o różnorodnych modelach kształcenia w dziedzinie sztuki mediów.

Podobnie jak we wcześniejszych latach, wystawie będzie towarzyszyć konferencja naukowa organizowana przez Akademię Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu. W tym roku odbędzie się ona w dniach 17-18 maja pod tytułem Układy dynamiczne, która odbędzie się w  Centrum Sztuk Użytkowych. Centrum Innowacyjności ASP we Wrocławiu przy ul. Traugutta 19/21. 

Więcej informacji o konferencji na:

 www.asp.wroc.pl

 http://mediaart.asp.wroc.pl/aktualnosci/00437_uklady-dynamiczne 

 

Prace konkursowe:


Daniel Sobański, Imago
promotor: prof. Wojciech Sęczawa
Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku


Mikołaj Szpaczyński, Uziemienie
promotorzy: prof. Andrzej Tobis, prof. Lesław Tetla
Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach


Piotr Madej, Percepcja sfer
promotor: prof. Marek Chłoniewski
Akademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie


Adrianna Gołębiewska, Część III. Ogródki działkowe. Wielokanałowa instalacja site specific
promotor: dr Łukasz Ogórek
Akademia Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi


Angelika Grzegorczyk, Adrian Szwarc, The Texture Catcher
promotor:
Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu


Aleksandra Zielińska, Obiekt z tekstem znajduje się częściowo poza stroną
promotorzy: dr hab. Agata Michowska, prof. Wojciech Łazarczyk
Akademia Sztuki w Szczecinie


Jana Shostak, nowak / nowaczka / nowacy
promotor: prof. Mirosław Bałka
Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie


Julia Nędzyńska, I’m happy
promotor: prof. Ireneusz Olszewski
Akademia Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu