Akademia Sztuk Pięknych

w Warszawie

Helena Hryszko | “Tkaniny z grobu królowej Jadwigi”

Opublikowano 23 maja 2018

 

Helena Hryszko, Tkaniny z grobu królowej Jadwigi, Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie, Warszawa 2017, 248 s., ilustr., 27 cm. Projekt graficzny Paweł Osial

Książka jest kompleksowym opracowaniem tkanin wydobytych w 1949 r. z grobu królowej Jadwigi pochowanej w 1399 r. w katedrze na Wawelu. Autorka jako pierwsza miała możność wszechstronnego zbadania ok. 200 kruchych fragmentów, do zabezpieczenia których zastosowała opracowaną przez siebie metodę fibrylizacji. Książka, opatrzona licznymi fotografiami i rysunkami rekonstrukcyjnymi, opisuje przebieg prac badawczych i analitycznych. Dostarczyły one wielu nowych informacji, pozwoliły zweryfikować wcześniejsze sądy i wzbogaciły wiedzę o pochówku królowej, zwłaszcza o stroju grobowym.


Prezentowana rzetelna naukowa publikacja zapewnia czytelnikowi materiał fascynujący, który poznajemy z wzrastającym napięciem i niecierpliwością, a zarazem pełni podziwu dla Autorki.

prof. Grażyna Korpal

ASP im. Jana Matejki w Krakowie

 

Należy podkreślić z całą mocą, że mamy tu do czynienia z opracowaniem wzorcowym, które ze względu na unikatowy temat stanie się z całą pewnością punktem odniesienia dla badaczy z całego świata.

dr hab. Marek Walczak

Instytut Historii Sztuki UJ


HELENA HRYSZKO, profesor zwyczajny sztuk plastycznych, konserwator tkanin zabytkowych. Absolwentka Zabytkoznawstwa i Konserwatorstwa na Wydziale Sztuk Pięknych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. W latach 1978–1992 kierownik Pracowni Konserwacji Tkanin w PP Pracownie Konserwacji Zabytków w Warszawie. Autorka programu nauczania w utworzonej w 1992 roku Katedrze Konserwacji i Restauracji Tkanin Zabytkowych na Wydziale Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie, kierownik tej Katedry w latach 1992–2016, od 2018 na emeryturze. Promotor 34 prac magisterskich oraz jednej doktorskiej. W ciągu 50 lat pracy zawodowej przeprowadziła konserwację bądź sprawowała nadzór nad konserwacją około 600 obiektów pochodzących z okresu od IV do XX wieku. Autorka wielu publikacji z zakresu konserwacji tkanin. Rzeczoznawca Ogólnopolskiej Rady Konserwatorów Dzieł Sztuki ZPAP, wieloletni rzeczoznawca Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.