Akademia Sztuk Pięknych

w Warszawie

More Over – Konferencja 26 Międzynarodowego Biennale Plakatu w Warszawie

Opublikowano 3 czerwca 2018

Sposób pracy projektantów zmienia się wraz z rozwojem technologicznym oraz przeobrażeniami metod komunikacji lub: w sferze komunikowania. Ken Garland i Victor Papanek podkreślali, że projektowanie nie polega wyłącznie na realizacjach komercyjnych, a designerzy mają misję polegającą na oddolnej działalności zaangażowanej społecznie/środowiskowo. Ich głos nie był odosobniony. Pod koniec XX i na początku XXI wieku ten sposób myślenia, jak również model pracy związany z misją, został jednak odsunięty na boczny tor. 

 

Po kilkunastu latach zachwytu nad możliwościami, jakie dają wyświetlacze, internet i animacja, ponownie do łask wraca tradycyjny warsztat. Założenia Roberta Bringhursta znajdują zastosowanie w web designie, a młodzi projektanci coraz chętniej uczą się kaligrafii, pracy w zecerni oraz innych technik wzbogacających ich warsztat projektowy. Razem składa się to na budowanie współczesnej tożsamości kultury wizualnej.

Na konferencji „More Over” oddamy głos grafikom, którzy podejmują różnego typu oddolne działania – społecznie zaangażowane oraz przywracające lokalny kulturowy kontekst i tradycyjne rzemiosło pracy projektowej.

 

More Over – The 26th International Poster Biennale in Warsaw Conference

Graphic designers’ way of working changes together with the technological development and transformations of the communication methods. Ken Garland and Victor Papanek stressed that design is not only the commercial work and that designers have a mission to engage in activities related to social or environmental issues. Their voice was not alone. At the end of the 20th and the beginning of the 21st century this kind of thinking, as well as the working model connected to the mentioned mission was pushed to the side track.

 

After several years of awe and fascination upon the capabilities of modern displays, Internet, animation etc. craft is coming back to former glory. The ideals of Robert Bringhurst find their way to web design and young designers are eager to study calligraphy, typesetting, and other techniques that enrich their design workshop. Together it forms a modern identity of our visual culture.

 

During the “More Over” conference we plan to give the stage to designers, who undertake a variety of grass-roots activities – socially engaged and bringing back the local, cultural context and traditional craft of design work.

 

Aula główna ASP w Warszawie

Ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 37

9-10.06.2018 (sobota, niedziela)

30 MINUTOWE BLOKI WYKŁADOWE

godz. 11-17 (13-14.30 – przerwa lunchowa)

więcej informacji:
http://warsawposterbiennale.com

 

 

 

 

 

 

 

 

Prelegenci/Prelegents

 

Mateusz Machalski

Kosmynka Borys

Ania Wieluńska

Leszek Bielski

Justyna Czerniakowska

Ola Kot

Andrzej Ludwik Włoszczyński

Michał Chojecki

Marta Zofia Myszewska

Piotr Welk

Rene Wawrzkiewicz

Michał Jarociński

Jan Franciszek Cieślak

Patryk Hardziej

Robert Mendel

Bogna Świątkowska