Akademia Sztuk Pięknych

w Warszawie
Herb Rzeczypospolitej PolskiejProjekty dofinansowane ze środów Unii Europejskiej - link Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego - link

26. Międzynarodowe Biennale Plakatu | materiały prasowe

Opublikowano 6 czerwca 2018

 

INFORMACJA PRASOWA

 

Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie – organizatorem  26. Międzynarodowego Biennale Plakatu. Otwarcie 9 czerwca!

 

Tegoroczna 26. edycja Międzynarodowego Biennale Plakatu odbędzie się  w murach Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie, przy ul. Krakowskie Przedmieście 5, w dniach 9.06 – 15.07. Współorganizatorami wydarzenia są Muzeum Plakatu w Wilanowie, OOH Agency AMS oraz Stowarzyszenie Twórców Grafiki Użytkowej (STGU).

 

Pierwsza edycja Biennale odbyła się w 1966 roku i była pierwszym tego typu wydarzeniem  na świecie w całości poświęconym plakatowi. Od tamtej pory bardzo szybko urosło do rangi jednego z najważniejszych i najbardziej rozpoznawalnych wydarzeń kulturalnych w Polsce  i na świecie, prezentując przez wszystkie lata prace najlepszych światowych plakacistów  i przyciągając uwagę elit artystycznych. 

 

W ramach 26. edycji Biennale odbywają się dwa konkursy – główny i tematyczny. Zaproszenie do konkursu głównego przyjęło 90 wybitnych plakacistów z całego świata. Poproszeni zostali także o zarekomendowanie do udziału w nim innego plakacisty. Wskazanych zostało
w ten sposób kolejnych 69 uczestników. Prace spełniające warunki regulaminu nie podlegają selekcji – wszystkie znajdą się na wystawie głównej i w katalogu Biennale. Laureat 1. nagrody  i złotego medalu otrzyma 20 000 zł, 2. nagrody – 15 000 zł, a 3. nagrody – 10 000 zł.

 

Otwarty konkurs tematyczny został ogłoszony z okazji przypadających w 2018 roku obchodów 100-lecia odzyskania niepodległości przez Polskę oraz analogicznych rocznic w innych krajach regionu. W 1918 roku spełniły się dążenia niepodległościowe Litwy, Łotwy, Estonii  oraz proklamowano powstanie dwunarodowego niepodległego państwa – Czechosłowacji,  a rok wcześniej powstała Finlandia. Konkurs odnosi się do następujących wartości: niepodległość, wolność, wspólnota, tożsamość wspólnotowa i kulturowa, naród, braterstwo/solidarność, tolerancja. Spośród 848 zgłoszonych do konkursu tematycznego plakatów 84 zostało dopuszczonych (w drodze preselekcji) na wystawę oraz do katalogu. Laureaci nagród otrzymają odpowiednio: 25 000, 15 000 i 10 000 zł.

Otwarcie tegorocznej edycji Biennale odbędzie się w sobotę 9.06. Po ogłoszeniu wyników obu konkursów na dziedzińcu Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie odbędzie się koncert duetu Kucz/Kulka. Wystawa prac będzie czynna od 10.06 do 15.07.

Obsługę biura prasowego 26. Międzynarodowego Biennale Plakatu prowadzi firma Propublic.

Biuro Prasowe:

media.ipb@asp.waw.pl

                       Agnieszka Borkowska                                          Mateusz Mazzini

                          tel. 660 545 811                                               tel. 662 381 464

Organizator 26. MBP w Warszawie: Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie

Współorganizatorzy:

Muzeum Plakatu w Wilanowie

OOH Agency AMS

Stowarzyszenie Twórców Grafiki Użytkowej (STGU)

 

Projekt współfinansuje: Miasto Stołeczne Warszawa http://um.warszawa.pl


HISTORIA MIĘDZYNARODOWEGO BIENNALE PLAKATU W WARSZAWIE

Międzynarodowe Biennale Plakatu w Warszawie to najstarsze i jedno z najbardziej rozpoznawalnych na świecie wydarzeń artystycznych poświęconych plakatowi.
Dzięki bogatej tradycji i międzynarodowej renomie stanowi dziś forum wymiany idei artystycznych i unikatowych, plastycznych interpretacji współczesnego świata.

Animatorem Biennale i wieloletnim jego organizatorem był związany z ASP  w  Warszawie prof. Józef Mroszczak, współtwórca „polskiej szkoły plakatu”.
Wśród inicjatorów Biennale wymienia się Jerzego Srokowskiego, Eryka Lipińskiego, Bohdana Bocianowskiego, Jana Lenicę. Inauguracja pierwszej edycji Biennale miała miejsce w gmachu Galerii Zachęta 6 czerwca 1966 roku. Szymon Bojko, polski historyk i krytyk sztuki, relacjonował, że była: „wydarzeniem dającym się przyrównać do otwarcia na oścież drzwi. Zaproszeniem do niedostępnych nam światów. Bez wiz  i paszportów. Bez upokorzeń z racji barier geopolitycznych. Westchnieniem wolności  i miłym uczuciem równości, mimo codziennie odczuwanego cywilizacyjnego ubóstwa”. W 1994 roku Biennale zostało przeniesione do Muzeum Plakatu w Wilanowie. Tegoroczna edycja odbędzie się w siedzibie Akademii Sztuk Pięknych, głównego organizatora imprezy.

Grono jurorów stanowili i stanowią zagraniczni i polscy wybitni projektanci, artyści  i architekci, krytycy, kuratorzy sztuki współczesnej, dyrektorzy muzeów i innych instytucji kultury – niegdyś między innymi: Mildred Constantine, kuratorka Museum of Modern Art w Nowym Yorku, Pierre Restany, francuski krytyk, Pontus Hultén, dyrektor Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Sztokholmie, Edy de Wilde, dyrektor Stedelijk Museum w Amsterdamie, Josef Müller-Brockmann, Robert Indiana czy Walter Herdeg.

Wśród laureatów Biennale znajdują się najwybitniejsi na świecie przedstawiciele projektowania graficznego: André François, Holger Matthies i Henryk Tomaszewski (dwukrotni triumfatorzy), Andy Warhol, Hiroshi Tanaka, Kazumasa Nagai, Hans Hillmann, Pierre Bernard, Shigeo Fukuda, Ikko Tanaka, Uwe Loesch, Milton Glaser, Paul Davis, Yūsaku Kamekura, Armando Testa, GRAPUS, Gunter Rambow, Tadanori Yokoo, Makoto Saito, Rosemarie Tissi, Masuteru Aoba, Shin Matsunaga, Kijuro Yahagi, Ralph Schraivogel, U.G. Sato Mitsuo Katsui, Andrey Logvin, Alexander Faldin, Jan Lenica, Julian Pałka, Roman Cieślewicz, Mieczysław Wasilewski, Waldemar Świerzy, Jan Sawka, Jan Młodożeniec, Wiktor Sadowski, Franciszek Starowieyski, Wiesław Rosocha.