Akademia Sztuk Pięknych

w Warszawie
Herb Rzeczypospolitej PolskiejProjekty dofinansowane ze środów Unii Europejskiej - link Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego - link

Nabór zgłoszeń do projektu Salonu Akademii i Universitat der Kunste Berlin

Opublikowano 20 czerwca 2018

Salon Akademii wraz z Universitat der Kunste Berlin przygotowuje wystawę studentów ASP i UdK.

Swój udział w projekcie potwierdziło 74 studentów UdK z pracowni następujących profesorów: prof. Manfred Pernice, prof. Ursula Neugebauer, prof. Monica Bonvicini, prof. Martin Gerwers, prof. Burkhard Held, prof. Christine Streuli, prof. Karsten Konrad, prof. Valérie Favre.

Koncepcją wystawy są cztery tematy zaproponowane przez niemieckich studentów:

1. Wszystko, co błyszczy, nie jest złotem.
2. Nie ma nic złego w byciu ambitnym.
3. Pożerać, albo być pożartym.
4. Chodzi o to, że nie możesz być zbyt chciwy.

Celem nadania tytułu jest wyłonienie czterech grup studentów.
Tytuły są umowne – można je przekręcić, zanegować, podkreślić.

Wynikiem wspólnej pracy są otwarcia wystawy każdej z grup w następujących terminach: 2 października 2018, 3 października 2018, 4 października 2018.
Prace pozostaną w galerii Salon Akademii, tworząc wystawę poprojektową, której otwarcie odbędzie się 5 października 2018 – Inauguracją Roku Akademickiego w ASP w Warszawie.

W 2019 planowana jest wystawa o podobnej formule w UDK.

Otwieramy nabór chętnych studentów do tego przedsięwzięcia ze wszystkich wydziałów ASP w Warszawie.*

Część studentów z Berlina chętnie zamieszkałoby u studentów w Warszawie (około tygodnia), oferując to samo w Berlinie.

Po skompletowaniu list, cztery grupy będą mogły komunikować się, współpracować i tworzyć.

Wszelkie pytania proszę kierować pod adres e-mail: kamila.fethke@asp.waw.pl

*Zgłoszenia przyjmujemy mailowo (pod adresem kamila.fethke@asp.waw.pl) do końca czerwca. Na tym etapie wystarczy, aby zgłoszenie zawierało imię i nazwisko studenta oraz wydział i rok studiów. Jeśli student ma preferencje co do przydziału do grupy tematycznej, prosimy o jej wskazanie, jednak nie gwarantuje to przydziału do wybranej grupy. Jeżeli liczba chętnych przekroczy nasze możliwości, konieczna będzie selekcja, jednak na razie nie określamy jeszcze limitu. Po zakończeniu przyjmowania zgłoszeń będziemy rozsyłać oficjalne formularze zgłoszeniowe.