Akademia Sztuk Pięknych

w Warszawie
Herb Rzeczypospolitej PolskiejProjekty dofinansowane ze środów Unii Europejskiej - link Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego - link

Wystawa habilitacyjna dr Moniki Jadzińskiej

Opublikowano 26 czerwca 2018

 

Wystawa przedstawiająca prace Jana Tarasina oraz historię ich badań, konserwacji oraz rekonstrukcji to upublicznienie dzieła konserwatorskiego stanowiącego fragment pracy habilitacyjnej dr Moniki Jadzińskiej. Eksponowane są obiekty z krótkiego okresu twórczości artysty, w którym to eksperymentował z przestrzennością obrazu, kompozycją, techniką i materią. Szczególne miejsce wśród nich zajmują dzieła wykorzystujące w sposób niekonwencjonalny tworzywa sztuczne.

Wystawa dzieli się na trzy części – preludium prezentujące obrazy, które stanowią zapowiedź wychodzenia z płaskiej powierzchni kompozycji poprzez stosowanie mięsistej, fakturalnej substancji malarskiej, część druga z  dwoma unikalnymi obiektami z elementami z tworzyw sztucznych i trzecia – pokazująca wypływające z tej idei ale inne pod względem technologicznym reliefy. Wyzwanie, jakim był proces przebadania a następnie konserwacji – restauracji, ale też wyjątkowy proces rekonstrukcji zagubionych elementów obrazów z cyklu Przedmioty policzone przedstawiono w formie dokumentacji opisowej, fotograficznej i filmowej okalającej oryginalne obrazy.  

Jan Tarasin (1926-2009) był wybitnym malarzem, grafikiem, rysownikiem, autorem filozoficznych esejów o sztuce. Uprawiał malarstwo olejne na płótnie, z latami odchodząc od malarstwa figuratywnego i tworząc iluzoryczne przestrzenie, w których umieszczał układy coraz bardziej wyabstrahowanych form i barwnych znaków. Była to werbalizacja świata przenikających i nakładających się układów, konkretyzacja ruchu sprzecznych sił, ich relacji, porządku i nieustającej zmienności dopełniona przemyślanym kolorem.

Przygoda z tworzywami sztucznymi doprowadziła do powstania serii eksperymentalnych obiektów trójwymiarowych, unikalnych, będących początkiem całej serii przemyśleń formalnych. Te właśnie obiekty są przedmiotem naszej opowieści.

W czerwcu 2015 roku Jakub Tarasin przekazał do konserwacji trzydzieści obiektów autorstwa swego ojca, Jana Tarasina na Wydział Konserwacji i Restauracji Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Rozpoczęto trwający ponad trzy lata projekt badawczo-konserwatorski pt. „Tarasin”, stanowiący pracę zespołową dwóch pracowni: „NOVUM” i Pracowni Konserwacji-Restauracji Malarstwa na Podłożach Ruchomych pod kierownictwem prof. dr hab. Iwony Szmelter. W wyniku projektu powstała część pracy habilitacyjnej dr Moniki Jadzińskiej.

Był to kompleksowy projekt obejmujący szeroką gamę badań fizyko-chemicznych i instrumentalnych identyfikujących techniki i technologie obiektów, oraz proces twórczy, jak również cały proces konserwacji i restauracji odnalezionej kolekcji. Ostatnim jego etapem były rekonstrukcje zaginionych elementów z tworzyw sztucznych z wykorzystaniem metod konwencjonalnych oraz nowoczesnych technologii.


Wystawa czynna - 29.06.-11.07.2018

Galeria Bardzo Biała
ul. Wspólna 61/107
00-687 Warszawa