Akademia Sztuk Pięknych

w Warszawie
Herb Rzeczypospolitej PolskiejProjekty dofinansowane ze środów Unii Europejskiej - link Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego - link

Przebudowa i renowacja Pałacu Czapskich | ogłoszenie przetargu

Opublikowano 27 czerwca 2018

W związku z realizacją projektu “Akademia Otwarta – przebudowa i renowacja Pałacu Czapskich Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie na potrzeby działalności kulturalnej i edukacji artystycznej” w dniu 26 czerwca 2018 r. wszczęto postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych. 

 

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych oraz wszelkich prac polegających na przebudowie i renowacji Pałacu Czapskich Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie na potrzeby działalności kulturalnej i edukacji artystycznej, w zakresie obejmującym:

1. wykonanie robót budowlanych określonych w dokumentacji technicznej;

2. wykonanie wymaganych badań i pomiarów oraz dokonanie rozruchu w celu osiągnięcia wymaganych parametrów pracy przebudowanych instalacji i urządzeń;

3. przeprowadzanie przeglądów technicznych w okresie 36 miesięcznej gwarancji jakości.

 

Termin składania ofert: 16 lipca 2018, do godziny 12:00.

 

Szczegółowe informacje na temat ogłoszonego przetargu: