Akademia Sztuk Pięknych

w Warszawie

Reforma szkolnictwa wyższego została przyjęta przez Sejm

Opublikowano 4 lipca 2018

3 lipca br. Sejm przyjął z poprawkami ustawę Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, tzw. Ustawa 2.0. 

Ustawa przewiduje znaczne zmiany w takich obszarach jak: działalność uczelni, finansowanie uczelni, kariery naukowe. 

Za przyjęciem ustawy głosowało 233 posłów. 195 posłów było przeciw, a 1 wstrzymał się od głosu.

Wejście ustawy w życie planowane jest na dzień 1 października 2018 r.