Akademia Sztuk Pięknych

w Warszawie

Dodatkowy nabór na studia II stopnia – kierunek Historia Sztuki

Opublikowano 27 lipca 2018

Wydział Zarządzania Kulturą Wizualną ogłosił dodatkowy nabór na studia II stopnia – kierunek Historia Sztuki.

Poniżej znajduje się terminarz rekrutacji:


TERMINARZ REKRUTACJI
NA STACJONARNE STUDIA
II STOPNIA KIERUNEK HISTORIA SZTUKI

na WYDZIALE ZARZĄDZANIA KULTURĄ WIZUALNĄ

NA ROK AKADEMICKI 2018/2019

II nabór

WAŻNE!

W systemie Internetowej Rejestracji Kandydata każdy kandydat musi wstawić zdjęcie cyfrowe odpowiadające wymogom zamieszczonym na stronie internetowej www.asp.waw.pl w witrynie Rekrutacja/Ogłoszenia rekrutacyjne.

  • 19–20.09.2018 r. godz. 1000–1400 – składanie w dziekanacie dokumentów* i teczek
    z pracami plastycznymi, teczki należy podpisać imieniem i nazwiskiem kandydata
  • 21.09.2018 r. ok. godz. 1500 – opublikowanie list kandydatów dopuszczonych  i niedopuszczonych do autoprezentacji
  • 24.09.2018 r. od godz. 1000 – autoprezentacja
  • 25.09.2018 r. ok godz. 15 – opublikowanie list osób przyjętych i nieprzyjętych na I rok studiów

 

*Kandydaci składają dokumenty w białych papierowych wiązanych i podpisanych teczkach.


SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE REKRUTACJI NA ROK AKADEMICKI 2018/2019 ZNAJDUJĄ SIĘ NA STRONIE – www.rekrutacja.asp.waw.pl