Akademia Sztuk Pięknych

w Warszawie
Herb Rzeczypospolitej PolskiejProjekty dofinansowane ze środów Unii Europejskiej - link Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego - link

Przebudowa i renowacja Pałacu Czapskich | otwarcie ofert

Opublikowano 27 lipca 2018

W związku z realizacją projektu "Akademia Otwarta – przebudowa i renowacja Pałacu Czapskich Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie na potrzeby działalności kulturalnej i edukacji artystycznej" w dniu 27 lipca 2018 r. o godz. 11:30 odbyło się publiczne otwarcie ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych oraz wszelkich prac polegających na przebudowie i renowacji Pałacu Czapskich Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie na potrzeby działalności kulturalnej i edukacji artystycznej.

 

Szczegółowe informacje na temat prowadzonego postępowania: