Akademia Sztuk Pięknych

w Warszawie
Herb Rzeczypospolitej PolskiejProjekty dofinansowane ze środów Unii Europejskiej - link Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego - link

Podpisano umowę na realizację zadania pod nazwą "Ratunkowe prace hydroizolacyjne w budynku Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie przy ul. Myśliwieckiej 8

Opublikowano 13 września 2018
 
Z przyjemnością informujemy o podpisaniu umowy na dofinansowanie* zadania w ramach Programu Infrastruktura Szkolnictwa Artystycznego. 
 
*Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących ze środków Funduszu Promocji Kultury.
 

Koszt zadania obliczony został na 125 030 zł, natomiast dofinansowanie wynosi 100 00 zł.

Przedmiotem zadania jest wykonanie hydroizolacji ścian zewnętrznych budynku Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie przy ul. Myśliwieckiej 8, oraz wymiana wraz z izolacją poziomą posadzek w pomieszczeniach piwnicznych. Akademia planuje zrealizować zadanie w kilku etapach. Kontynuacją Etapu I (z 2017 r.) jest Etap II, będący przedmiotem niniejszej umowy i dotyczy kontynuacji izolacji ściany zewnętrznej elewacji zachodniej. Te elementy budynku znajdują się w najgorszym stanie technicznym i wymagają podjęcia natychmiastowych działań ratunkowych, w celu zapobieżenia ich dalszej degradacji.
Prace wykonywane będą w oparciu o posiadaną dokumentację projektową oraz aktualną Decyzję o pozwoleniu na budowę.
 
Poniżej znajdują się szczegółowe informacje dotyczące realizacji prac.
 
Cele zadania (uzasadnienie planowanych działań)
Celem zadania jest zapobieżenie degradacji budynku Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie przy Myśliwieckiej 8 poprzez wykonanie częściowego uszczelnienia zewnętrznej zachodniej ściany budynku.
W związku z przenikaniem wód gruntowych, na poziomie „-1”, występuje duże zawilgocenie ścian.
Szczególnie, w zachodniej i południowej części budynku, które usytuowane są na skarpie. Poziom piwnic w tych skrzydłach znajduje się w całości poniżej poziomu terenu. Istniejące w tej części budynku warstwy izolacyjne ścian elewacyjnych oraz posadzek uległy całkowitej korozji i nie spełniają swoich funkcji. Przez co występuje stopniowa degradacja całego budynku.
 
Elementy składowe zadania (opis poszczególnych działań)
Projektowany zakres robót budowlanych przewiduje wykonanie izolacji pionowej ścian zewnętrznych piwnic metodą uszczelnień powłokowych i strukturalnych. Projekt przewiduje dodatkowo wykonanie wewnątrz budynku izolacji poziomej w technologii iniekcji ciśnieniowej. Dla uszczelnienia styku ścian z posadzkami projekt przewiduje wymianę posadzek na nowe z wykonaniem izolacji z papy klejonej na gorąco.
 
Szczegółowy zakres robót budowlanych to:
1. roboty rozbiórkowe i demontażowe,
2. izolacje ścian pionowych,
3. odtworzenie nawierzchni po wykonanych pracach izolacyjnych,
4. izolacja pozioma ścian – iniekcja.