Akademia Sztuk Pięknych

w Warszawie
Herb Rzeczypospolitej PolskiejProjekty dofinansowane ze środów Unii Europejskiej - link Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego - link

Wystawa Jakuba Łęckiego i Piotra Szulkowskiego

Opublikowano 17 września 2018

 

 

 


JAKUB  ŁĘCKI

Urodził się w 1961 r. w Warszawie. Studiował w latach 1983–1985 w PWSSP w Gdańsku na Wydziale Rzeźby, a następnie na Wydziale Rzeźby warszawskiej ASP. Dyplom z wyróżnieniem otrzymał w 1989 r. w pracowni prof. Stanisława Kulona. Praca dyplomowa była wystawiona w 1990 r. na Przeglądzie Najlepszych Dyplomów w Toruniu .

Od 1990 do 2005 r. był asystentem na Wydziale Rzeźby ASP w pracowni prof. Jana Kucza, prof. Stanisława Kulona, prof. Adama Myjaka. Obecnie prowadzi zajęcia z rzeźby na macierzystym wydziale oraz na Wydziale Malarstwa warszawskiej ASP.

 

 

W 1997 r. uzyskał kwalifikacje I stopnia w zakresie sztuk plastycznych w dyscyplinie artystycznej: rzeźba na ASP w Warszawie. W 2005 r. uzyskał tytuł doktora habilitowanego. Od 2012 r. profesor nadzwyczajny Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie.

Uczestnik wielu wystaw indywidualnych i zbiorowych w kraju i zagranicą. Zdobył główną nagrodę Grand Prix w 2003 r. na Międzynarodowym Konkursie SATYRYKON w Legnicy. W 2005 r. otrzymał Nagrodę Specjalną za rzeźbę „Telewizja” w ogólnopolskim konkursie „Telemagia”, organizowanym przez Muzeum Karykatury w Warszawie i pismo „Teletydzień”, a w 2006 r. Nagrodę Specjalną za rzeźbę „Cymbały polskie” w ogólnopolskim konkursie „Tuba Satirica” w Toruniu.