Akademia Sztuk Pięknych

w Warszawie
Herb Rzeczypospolitej PolskiejProjekty dofinansowane ze środów Unii Europejskiej - link Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego - link

Wystawa Marcina Chomickiego - "Cząstki elementarne"

Opublikowano 20 września 2018

Marcin Chomicki

Cząstki elementarne

Miejsce Projektów Zachęty – Zachęta Narodowa Galeria Sztuki
otwarcie: 28.09.2018 godz. 19.00
wystawa czynna 29.09 -14.10.2018

 

 

Marcin Chomicki traktuje swoje rzeźby-obiekty jak rozrastające się komórki organizmu zmieniające przestrzeń miejską. Zachowują się one jak autonomiczne, samowystarczalne byty gotowe ewoluować w bardziej złożone, ekspansywne struktury.
Prezentowane na wystawie rzeźby są formami wyjściowymi, które mogą zostać użyte do stworzenia małej architektury modularnej dla Warszawy. Artysta nawiązuje w swojej koncepcji do idei integracji sztuk - procesu łączenia w jednej formie rzeźby, architektury, malarstwa i założeń przestrzennych.
Utylitarne rzeźby będą zmieniać zastaną przestrzeń, wydobywając jej walory oraz inicjując proces integracji mieszkańców. W tym kontekście szczególnego znaczenia nabiera fakt modułowości obiektów. Otwiera to niekończone możliwości przekształcania i dostosowywania przestrzeni do potrzeb użytkowników. Istotnym elementem jest udział roślin jako żywego materiału rzeźbiarskiego.
Inspiracją dla rzeźb są, między innymi, obiekty małej architektury napotkane w przestrzeni miejskiej Warszawy, które są poddanymi entropii powidokami modernistycznej wizji miasta. Wyjęte z kontekstu miasta, rozłożone na cząstki elementarne i przetworzone w nową formę, powrócą w przestrzeń miejską ze zdwojoną siłą.