Akademia Sztuk Pięknych

w Warszawie
Herb Rzeczypospolitej PolskiejProjekty dofinansowane ze środów Unii Europejskiej - link Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego - link

“Akademia Otwarta – dorośli do sztuki” | Kurs 2018/2019

Opublikowano 1 października 2018

Akademia Otwarta- dorośli do sztuki

rok akademicki 2018/2019

 

Środowiskowy roczny kurs w Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie skierowany jest do osób, które pragną po latach wrócić do swoich pasji i ambicji artystycznych, zrealizować marzenia o studiowaniu, rozwijaniu swojego talentu i zdobywaniu nowych kwalifikacji pod opieką wybitnych artystów związanych z ASP.


Organizacja

Zajęcia warsztatowe odbywać się będą w pracowniach ASP w piątki po południu  i soboty przed południem. Pracownie wyposażone zostaną w podstawowe materiały warsztatowe. Program realizowany będzie przez pracowników związanych z ASP. Program uzupełnią otwarte warsztaty oraz wykłady z historii kultury prowadzone przez uznane autorytety z zakresu wiedzy o kulturze, a także udział w ramach zajęć w wydarzeniach kulturalnych organizowanych przez ASP lub współpracujące instytucje kultury. Liczba zajęć warsztatowych w miesiącu to 4 spotkania po 4 godziny, co daje 16 godzin akademickich (godzina akademicka = 45 minut) co dwa tygodnie (piątek-sobota). Wykłady odbywać się będą raz w tygodniu, każdy wykład to 2 godziny akademickie. Semestr trwa 3 miesiące.


Warunki  Uczestnictwa

§  ukończone 40 lat

§  złożenie formularza zgłoszenia: osobiście lub drogą elektroniczną na adres: akademiaotwartaasp@asp.waw.pl, do dnia 7 października 2018 r. (druk do pobrania w załączeniu)

§  otrzymanie potwierdzenia o przyjęciu na wybrany moduł zajęć i przydział do grupy – drogą elektroniczną lub osobiście

§  wniesienie opłaty w terminie

DECYDUJE KOLEJNOŚĆ ZGŁOSZEŃ


Terminy Zajęć

zajęcia warsztatowe – piątki od godz. 1700 do 2100, soboty od 900 do 1300)

wykłady – w czwartki od godz. 1800 do 1930 w Auli na ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 37 (nowy budynek)

Szczegółowy terminarz podany zostanie po przydzieleniu do poszczególnych grup


Moduły – Limity Miejsc

Moduł Podstawowy:

rysunek i malarstwo – 120 miejsc

Moduł do Wyboru (po ukończeniu modułu podstawowego):

grafika artystyczna – 30 miejsc

ceramika – 24 miejsca

rzeźba – 24 miejsca

tkanina – 24 miejsca

moda – 24 miejsca

rysunek i malarstwo – 30 miejsc


Opłaty

  • Opłata miesięczna obejmuje 16 godzin warsztatów i 8 godzin wykładów.
  • Koszt miesięczny: 400,- zł za moduł „Rysunek i malarstwo”
  • oraz 450,- zł za pozostałe moduły.
  • Zniżka dla emerytów – 50%
  • Opłata wnoszona semestralnie z góry (za trzy miesiące):
  • w semestrze zimowym do 15 października 2018 r. (po otrzymaniu potwierdzenia
    o przyjęciu),

W wyjątkowych sytuacjach,  po uzyskaniu pisemnej zgody prezesa Towarzystwa Przyjaciół ASP w Warszawie, opłata może być wnoszona miesięcznie na zasadach uzgodnionych  z Towarzystwem.

  • w semestrze letnim do 29.01.2019 r.

Miejsca Zajęć

rysunek i malarstwo – ul. Krakowskie Przedmieście 5, ul. Spokojna 15

grafika artystyczna – ul. Krakowskie Przedmieście 5

ceramika – ul. Spokojna 15

rzeźba – ul. Spokojna 15                                                                         

tkanina – ul. Krakowskie Przedmieście 5

moda – ul. Myśliwiecka 8


Pliki do pobrania:

Oferta

Zgłoszenie 2018/2019