Akademia Sztuk Pięknych

w Warszawie
Herb Rzeczypospolitej PolskiejProjekty dofinansowane ze środów Unii Europejskiej - link Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego - link

Grafikurs

Opublikowano 1 października 2018

Rozpoczęcie zajęć

Kurs przygotowawczy na Wydział Grafiki Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie rozpocznie się w październiku 2018 r i potrwa do 31 kwietnia 2019 roku. Zajęcia odbywać się będą w soboty i niedziele w godzinach: od 9.00 – 15.00. Plan zajęć jest dostępny na stronie internetowej ASP w Warszawie.

Program

Kurs obejmuje 4 przedmioty: rysunek, malarstwo, kompozycja – podstawy języka wizualnego, teoria sztuki – spotkania przygotowujące do rozmowy kwalifikacyjnej.
Kurs ma na celu zaznajomienie uczestnika zajęć z charakterystyką studiów na wydziale Grafiki, zapoznanie się z materiałem twórczym i teoretycznym, którego opanowanie pomaga przygotować się do egzaminów wstępnych na ASP w Warszawie. W ramach konkretnych zajęć odbywają się też okresowe, indywidualne przeglądy, podczas których podsumowujemy dotychczasowy dorobek każdego uczestnika.

Opis zajęć:

Malarstwo
Celem zajęć z malarstwa jest pobudzenie wrażliwości i kreatywności; to nauka dobierania odpowiednich środków i narzędzi. Zajęcia mają na celu podniesienie sprawności plastycznej kandydatów, nauczenia obserwacji, wyboru techniki i kompozycji, operowanie kontrastem walorowym, temperaturowym, wyborem tonacji czy wyborem formatu. Tematyka zadań jest związana głównie z martwą naturą – tak jak na egzaminach wstępnych na ASP w Warszawie. Ćwiczenia wykonywane są w formie studiów martwej natury i szkiców malarskich.

Rysunek
Uczestnicy kursu mają okazję spotkać się z wieloma zagadnieniami rysunkowymi: proporcje, konstrukcja, światłocień, linia, walor, gest, faktura, przestrzeń i wiele innych. Wszystko to oparte na obserwacji modela, przy wykorzystaniu różnych technik rysunkowych: ołówek, węgiel, tusz. Ćwiczenia obejmują różne techniki rysunku m.in. ćwiczymy szybkie szkice, oraz rysunek studyjny.

Kompozycja graficzna
Kompozycja – podstawy języka wizualnego, teoria i praktyka projektowania przekazu. Zajęcia mają na celu zapoznanie kursanta ze specyfiką projektowania z użyciem obrazu i typografii. Mają zaznajomić kursanta z wybranymi, zagadnieniami, związanymi m.in. z budowaniem właściwych proporcji, kontrastów, czy wreszcie określeniem hierarchii wewnątrz obrazu.
Ważne jest aby prace odznaczały się indywidualnym komentarzem plastycznym i skłaniały swą formą oraz treścią w niej zawartą do refleksji. Dlatego też myśl uchwycona powinna być w sposób niebanalny, zaskakujący, metaforyczny, żartobliwy lub symboliczny.
Całość realizowana będzie w formie warsztatów. Realizacja ćwiczeń przygotowuje do przedmiotu jaki występuje na egzaminach : „kompozycji”

Wybrane zagadnienia teoretyczne
Zajęcia teoretyczne obejmują materiał z zakresu historii sztuki oraz sztuki współczesnej związanej ze specyfiką kierunku studiów na Wydziale Grafiki. Kursanci mają za zadanie zapoznać się z materiałami i wybranymi zagadnieniami aby czynnie uczestniczyć w zajęciach. Uzupełnieniem dialogu jest prowadzony wykład na wybrany temat. Celem zajęć jest przybliżenie zagadnień teoretycznych, które są elementem autoprezentacji oraz przygotowanie do autoprezentacji, która jest częścią egzaminu wstępnego.

Zapisy
Zapisy są rejestrowane wg kolejności zgłoszeń i prowadzone są wyłącznie w trybie miesięcznym (nie ma zapisów na pojedyncze zajęcia). Należy przesłać wypełniony formularz zgłoszenia na adres: grafika.kursy@asp.waw.pl (dostępny na stronie www.asp.waw.pl)

Do zgłoszenia należy dołączyć zdjęcie
• fotografia musi być kolorowa i mieć jednolite tło
• fotografia musi mieć proporcje 20 mm x 25 mm (236×295 pixeli dla 300 dpi)
• fotografia musi być aktualna
• wizerunek osoby ma być wyraźny, nie budzący zastrzeżeń
• osoba na fotografii ma być bez nakrycia głowy i ciemnych okularów
• brak refleksów w okularach,
• fotografia musi mieć dobrą jakość.

Informacji udziela kierownik kursów:
dr Magdalena Sykulska-Solecka
kom:+48 606 49 33 03
pon-pt. w godz. 10.00-15.00
grafika.kursy@asp.waw.pl
Zajęcia odbywają się na Wydziale Grafiki ASP w Warszawie przy ul. Krakowskie Przedmieście 5

Opłaty

Grupa 1
• Zajęcia odbywają się średnio 6 dni w miesiącu w sumie 36 godzin (każdy weekend)
• Kurs obejmuje malarstwo, rysunek, kompozycję i teorię.
Koszt kursu wynosi 680 zł za pierwszy miesiąc nauki, każdy kolejny w przypadku kontynuowania nauki bez przerw wynosi 580 zł.

Grupa 2
• Zajęcia odbywają się 3 dni w miesiącu w sumie 18 godzin
• Kurs obejmuje malarstwo, rysunek, kompozycja i teorię.
• Możliwy jest wybór przedmiotów w ramach ustanowionych godzin. (Np 18 godzin rysunku (soboty) lub 18 godzin pozostałych przedmiotów (niedziele)

Cena:
Wpisowe: 350 zł
Kontynuacja zajęć: 300 zł
Opłaty należy dokonać na numer rachunku:
Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie
ul. Krakowskie Przedmieście 5
00-068 Warszawa
29 1240 6247 1111 0000 4977 0463
W tytule wpłaty należy wpisać: opłata za Grafikurs “za miesiąc : nazwa miesiąca” lub w przypadku Grupy 2 “za zajęcia w dniach: daty zajęć”.

Dowód wpłaty należy przesłać najpóźniej na adres e-mail: grafika.kursy@asp.waw.pl do 8 dni PRZED rozpoczęciem zajęć.

Regulamin
Regulamin kursów dostępny jest na stronie Akademii.Przesłanie formularza zgłoszeniowego
jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu.


Pliki do pobrania:

Regulamin

Informacje

Harmonogram

Formularz zgłoszeniowy