Akademia Sztuk Pięknych

w Warszawie

Wystawa “Sztuka Przejścia ’18. Najlepsze Dyplomy ASP we Wrocławiu”

Opublikowano 10 października 2018


Sztuka przejścia ’18

Najlepsze dyplomy ASP we Wrocławiu

29.09–04.11.2018

wernisaż: piątek, 12.10.2018, godz. 17.00

galeria Awangarda BWA Wrocław

Ul. Wita Stwosza 32

Po raz piętnasty w BWA Wrocław zostaną pokazane dyplomy absolwentów z każdego wydziału i kierunku wrocławskiej Akademii Sztuk Pięknych.

Prezentacja najlepszych dyplomów młodych twórców to wydarzenie, które odbywa się już od 2004 roku i jest wspólnym działaniem Akademii Sztuk Pięknych i BWA Wrocław. Wystawa w przestrzeni galerii Awangarda to często pierwsze zetknięcie się studentów z tak dużą instytucją i jej publicznością, zaś dla widzów szansa, by skonfrontować się z myśleniem młodego pokolenia artystów i projektantów. Dodatkowo w trakcie wernisażu zostanie ogłoszona nagroda dla najlepszego dyplomu, fundowanej przez Marszałka Województwa Dolnośląskiego.

dyplomanci: Gabriela Gorączko, Wiktoria Koenigsberg, Agnieszka Mędrala, Izabela Opiełka, Agnieszka Pasek, Zbigniew Podgórski, Kamil Podolak, Martyna Rychlik, Magdalena Stachowiak, Weronika Wiertel, Kamil Wiktor, Jerzy Wypych

kurator wystawy: Michał Hrisulidis

współpraca: Alicja Klimczak-Dobrzaniecka, Patrycja Ścisłowska

opracowanie graficzne: Karolina Wiśniewska

organizator: Akademia Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu


BWA Wrocław – Galerie Sztuki Współczesnej

Cztery przestrzenie połączone programem prezentującym sztukę w jej nowych, czasem zaskakujących przejawach. Pokazy, wystawy, akcje i publikacje BWA Wrocław dotyczą styku współczesnej praktyki wizualnej oraz nowych idei społecznych, politycznych i duchowych. Nasze galerie to Awangarda, Dizajn, Studio i SiC!. Wydajemy też magazyn „Biuro” o sztuce, kulturze i nowych przemyśleniach.

Dyrektor: Marek Puchała

www.bwa.wroc.pl

www.facebook.com/bwa.wroclaw

www.instagram.com/bwawroclaw

www.issuu.com/bwa_wroclaw

www.issuu.com/biuro