Akademia Sztuk Pięknych

w Warszawie
Herb Rzeczypospolitej PolskiejProjekty dofinansowane ze środów Unii Europejskiej - link Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego - link

Konferencja Rektorów Uczelni Artystycznych

Opublikowano 29 października 2018

26-ego października 2018 r., w Sali Senatu Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie przy Krakowskim Przedmieściu, odbyła się Konferencja Rektorów Uczelni Artystycznych.

Rektorzy spotkali się z przedstawicielami Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, aby omówić praktyczne problemy wynikające z wprowadzenia w życie nowej Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, inicjującej poważne zmiany w funkcjonowaniu uczelni. Najwięcej uwagi poświęcono problemowi ewaluacji.