Akademia Sztuk Pięknych

w Warszawie

Wykłady na Wydziale Sztuki Mediów – kolejne spotkanie

Opublikowano 5 listopada 2018

 

Zapraszamy na cykl wystąpień znakomitych specjalistów wraz z dyskusjami, który dotyczyć będzie wpływu wybranych pól nauki na rozwój sztuk wizualnych, a zwłaszcza na powstawanie nowych możliwości wizualizacyjnych. Dziedziny nauki zostały wybrane ze względu na ich rewolucyjny rozwój i przewidywane dalekosiężne skutki oraz wpływ, w tym także na sztukę mediów.

Więcej informacji (link)