Akademia Sztuk Pięknych

w Warszawie
Herb Rzeczypospolitej PolskiejProjekty dofinansowane ze środów Unii Europejskiej - link Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego - link

Konferencja "O potrzebie edukacji medialnej"

Opublikowano 6 listopada 2018

Zapraszamy na konferencję współorganizowaną przez FINA, Polski Komitet ds. UNESCO i Akademię Sztuk Pięknych w Warszawie. Chcielibyśmy, aby wydarzenie stało się okazją do wymiany poglądów i doświadczeń pomiędzy różnymi ekspertami, praktykami, środowiskami aktywnymi na polu edukacji medialnej, informacyjnej i cyfrowej.

Data
CZ 15 / 11 / 2018

Godzina
09:30 – 19:00

Miejsce
Filmoteka Narodowa–Instytut Audiowizualny
ul. Wałbrzyska 3/5
02-739 Warszawa
Sala Ziemia Obiecana | Pierwsze piętro


Podejmiemy następujące zagadnienia:

- problemy fake news, zautomatyzowanych przekazów, profilowania, „postprawdy” itp. – jako wyzwania dla edukacji medialnej;

- język mediów jako język sztuki – zwłaszcza sztuk wizualnych – i problemy z jego rozumieniem jako bariera dla rozumienia przekazów medialnych;

- zagadnienia cyber- i neuropsychologiczne w kontekście potrzeb edukacji medialnej;

- obecność edukacji medialnej na różnych etapach edukacji formalnej – także nauczycieli – oraz edukacja medialna jako edukacja ustawiczna.


Program

9:30 – 10:00   Rejestracja uczestników

10:00 – 10:20  Otwarcie

10:20 – 12:30 Debata 1: „O potrzebie edukacji medialnej w 2018 roku – znaczenie świadomości społecznej w czasach dynamicznych przemian”

Moderator: prof. Sławomir Ratajski, Polski Komitet ds. UNESCO / Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie

Prelegenci (kolejność alfabetyczna):

 • prof. Piotr Francuz, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II: Uwikłani w media. Perspektywa psychologii ewolucyjnej i neuronauki poznawczej
 • prof. Divina Frau-Meigs, Uniwersytet Sorbonne-Nouvelle, Paryż: Fakenews, radykalizacja i inne informacyjne zaburzenia – lekcje dla edukacji medialnej i informacyjnej
 • prof. Wiesław Godzic, SWPS Uniwersytet Humanistyczny: Wojna obrazów, czyli semiotyczna partyzantka medialna
 • prof. Ryszard Kluszczyński, Uniwersytet Łódzki: O języku sztuki mediów i postmediów
 • prof. Agnieszka Ogonowska, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie: Edukacja medialna w kontekście cyberpsychologii – nowe perspektywy badania mediów i ich użytkowników we współczesnej cywilizacji medialnej

12:30 – 13:40 Lunch

13:40 – 15:50 Debata 2: „W jaki sposób różne formy edukacji wychodzą naprzeciw wyzwaniom społecznym w zakresie kompetencji medialnych i informacyjnych?”

Moderator: dr Grzegorz Ptaszek, Polskie Towarzystwo Edukacji Medialnej / Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie

Prelegenci (kolejność alfabetyczna):

 • Dorota Górecka, Fundacja Nowoczesna Polska: Edukacja medialna i trzeci sektor - moda czy misja?
 • Rafał Lew-Starowicz, Ministerstwo Edukacji Narodowej: Edukacja medialna w polskim systemie edukacji
 • Leo Munyao Mutisya, Media Council of Kenya: Przeciwdziałanie fake news i mowie nienawiści w mediach głównego nurtu – przyklad sustensywnych, koordynowanych programów budowania kompetencji medialnych w Kenii
 • dr Leo Pekkala, Audiovisual Institute of Finland / Osaile Company: O sposobach wzmacniania edukacji medialnej
 • Guna Spurava, University of Latvia, Ryga: Młodzi ludzie i edukacja medialna w Łotwie: od badań do podstawy programowej
 • dr hab. Jakub Wróblewski, Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie: Deepfakes, lirogony i miraże w czasach postprawdy – nadużycia i etyka w cywilizacji algorytmów

15:50 – 16:10 Przerwa kawowa

16:10 – 18:20 Debata 3: „Co dalej? – jakie działania należy podjąć, aby zapewnić skuteczną edukację medialną dzisiejszym i przyszłym pokoleniom?”

Moderator: prof. R. Kluszczyński

Prelegenci (kolejność alfabetyczna):

 • prof. Mateja Rek, Faculty of Media, Ljubljana: Przedszkolna edukacja medialna w Słowenii: stan, wyzwania i możliwości
 • prof. Krystyna Szafraniec, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu: Edukacja medialna a świat życia młodzieży
 • dr Zuzanna Wiorogórska, Uniwersytet Warszawski: Rola bibliotek w edukacji medialnej
 • dr Dorota Żelechowska, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu: Znaczenie szkoleń psychologicznych w edukacji medialnej na przykładzie programu szkoleniowego Człowiek 2.0.

18:00 – 18:30 Przerwa kawowa

18:30 – 19:00 Konkluzje:

prof. Michał Federowicz, Instytut Filozofii i Socjologii PAN; prof. S. Ratajski

Konferencji towarzyszy wystawa „Realia wirtualnej rzeczywistości”, przygotowana przez Wydział Sztuki Mediów Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. 

Konferencja tłumaczona symultanicznie.


Zapisy

Liczba miejsc: 60

Aby, zapisać się na konferencję należy wypełnić formularz rejestracyjny.

Kontakt do organizatorów: Tomasz Komorowski, Polski Komitet ds. UNESCO, t.komorowski@unesco.pl


Współorganizatorzy

„Organizacja międzynarodowej konferencji poświęconej edukacji medialnej”. Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.


Źródło:http://nina.gov.pl/wydarzenia/edukacja-medialna-konferencja/