Akademia Sztuk Pięknych

w Warszawie
Herb Rzeczypospolitej PolskiejProjekty dofinansowane ze środów Unii Europejskiej - link Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego - link

Konferencja „Zachować dziedzictwo polskiej przestrzeni kulturowej dla przyszłości”

Opublikowano 26 listopada 2018

Stowarzyszenie Konserwatorów Zabytków, Uniwersytet Jagielloński, Politechnika Krakowska oraz Urząd Miasta Krakowa zapraszają na ogólnopolską konferencję, zorganizowaną w 100-lecie powstania niepodległych służb ochrony zabytków w Polsce, „Zachować dziedzictwo polskiej przestrzeni kulturowej dla przyszłości”, która odbędzie się w dniach 10 – 11 grudnia 2018 roku, w sali obrad Urzędu Miasta Krakowa, przy pl. Wszystkich Świętych w Krakowie.

Szczegółowe informacje: (link)

PROGRAM KONFERENCJI w kontekście udziału Wydziału Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki ASP w Warszawie

Referaty programowe:


10 GRUDNIA 2018 (poniedziałek) - sesja 1 oraz 2

12.00 – Sesja 1,

Prof.dr hab. Iwona Szmelter, WKiRDS ASP w Warszawie:

Holizm to przyszłość ? całościowa perspektywa ochrony dziedzictwa kultury materialnego niematerialnego i cyfrowego (wykład inauguracyjny)

15.30 – Sesja 2,

Nagrody STOWARZYSZENIA KONSERWATORÓW ZABYTKÓW (SKZ),

Nagrodzeni z WKiRDS ASP w Warszawie:

nagrody za wybitne magisteria Anna Konopko, Sabina Pietrusa,

wyróżnienie- Diana Kułakowska,

nagroda za wybitny doktorat – Mateusz Jasiński


11 GRUDNIA 2018 (wtorek) sesja 3

13.00, Referaty programowe (c.d)

Prof.dr hab. Andrzej Koss, WKiRDS, MIK ASP w Warszawie

Pogotowie Konserwatorskie


REFERATY PROGRAMOWE KONFERENCJI:

Autorzy:
Magdalena Gawin, MKiDN, PAN
Bogusław Szmygin, PKN ICOMOS
Franciszek Ziejka, SKOZK, UJ
Katarzyna Zalasińska, MKiDN
Bogumiła Rouba, Rada Ochrony Zabytków, UMK Toruń
Zbigniew Myczkowski, Rada Ochrony Zabytków, PK
Piotr Dobosz, Rada Ochrony Zabytków, UJ
Iwona Szmelter, ASP Warszawa
Ewa Węcławowicz-Gyurkovich, PK
Bolesław Stelmach, NIA
Andrzej Szczerski, UJ
Andrzej Kadłuczka, Rada Ochrony Zabytków, SKZ, PK

Referaty programowe będą drukowane w czwartym, tegorocznym numerze Wiadomości Konserwatorskich, dostarczonym uczestnikom konferencji. Sesje 3/1 – 3/3 przeznaczone są do prezentacji oralnych zakwalifikowanych referatów. Abstrakty wszystkich referatów będą rozpowszechnione w materiałach konferencyjnych. Zakwalifikowane przez Radę Naukową referaty zostaną opublikowane w Czasopiśmie Technicznym PK i Wiadomościach Konserwatorskich na początku 2019 (oba czasopisma są wysoko punktowane – 13 punktów). Przewidziana jest również sesja posterowa, zaś obradom będą towarzyszyły ekspozycje, ilustrujące działalność sponsorów w obszarach ochrony dziedzictwa kulturowego i naturalnego.