Akademia Sztuk Pięknych

w Warszawie

Wystawa Pracowni nr 6 w Gdańsku

Opublikowano 26 listopada 2018

Serdecznie zapraszamy na otwarcie wystawy

Pracowni Grafiki Artystycznej /PRACOWNIA nr 6/

prof. zw. Andrzej Węcławskiego, dr Mateusz Dąbrowskiego,

dr Kamil Zaleskiego  z Wydziału Grafiki ASP w Warszawie, zatytułowaną  „Amplifikacje”, w Galerii Wydziału Grafiki ASP w Gdańsku, Dom Angielski,

Ul. Chlebnicka 13-16.

Wernisaż 29 listopada 2018 roku o godzinie 18.00.

Wystawa P6 w Gdańsku to kolejna już prezentacja dokonań warszawskiej pracowni grafiki artystycznej  po wcześniejszych wystawach w „Rondzie Sztuki w Katowicach, Galerii Zajezdnia w Lublinie, Galerii Concrete we Wrocławiu i Galerii Wertykalnej w Katowicach.

 

Udział biorą:

Studenci i absolwenci P6: Paula Czachor, Antoni Domański, Paulina Gajewska,

Kamila Gawryło, Zuzanna Grochowska, Marta Koguc,  Natalia Kossakowska,

Karolina Lubaszko, Krzysztof Mierzejewski, Agnieszka Najder, Aleksandra Pikula,

Linda Robakowska-Lach, Joanna Saloni, Zuzanna Sitarska, Aleksandra Wiechowska, Magdalena Zawadzka, Mateusz Zieliński,

oraz załoga P6:

prof. Andrzej Węcławski, dr Mateusz Dąbrowski, dr Kamil Zaleski.

 

Pracownia nr 6 powstała w 2007 roku, jako jedna z pierwszych oferująca studentom nowego typu program nauczania grafiki opartej o nowe media i tradycyjny warsztat  graficzny. Podstawowym  jego założeniem jest rozwijanie kreacyjnej i artystycznej wrażliwości studenta, dbałość o jego rozwój intelektualny i pobudzanie zainteresowania sztuką. Istotnym elementem programu jest przekazywanie wiedzy w zakresie technologii grafiki         w połączeniu z kształtowaniem umiejętności formułowania strategii artystycznych.

Podstawowym zadaniem jest przygotowanie studenta do twórczego posługiwania się złożonym warsztatem graficznym, który pozwoli na swobodne wyrażanie jego koncepcji artystycznych. Swoboda w posługiwaniu się współczesnym warsztatem cyfrowym w połączeniu z wiedzą o tradycyjnych technikach graficznych stanowi silny bodziec kreacyjny w procesie dydaktycznym.

Program pracowni obejmuje również zespół zagadnień tematycznych i ćwiczeń praktycznych analizujących jak poprzez rozszerzenie warsztatu o nowe media zmienia się miejsce, rola, sposób tworzenia i oddziaływania grafiki warsztatowej: jak zmienia się definicja grafiki, problem i zastosowanie niematerialnej matrycy, proces zapisu cyfrowego jako źródła kreacji, nowe miejsca prezentacji: grafika artystyczna w sieci internetowej, w przestrzeni publicznej, wykorzystanie grafiki do  realizacji pokazów multimedialnych i instalacji graficznych.

Stawiane przed studentami zadania wymagają twórczej interpretacji, kreatywności i wiedzy teoretycznej oraz rozwijania umiejętności autoprezentacji. W ramach programu organizowane są wystawy, wykłady, warsztaty, pokazy filmowe i multimedialne z zakresu kultury współczesnej.

Pracownia posiada odpowiednie zaplecze warsztatowe /elektroniczne i tradycyjne/,  dobrze przygotowaną przestrzeń ekspozycyjną, bogatą bibliotekę. W ramach posiadanej przestrzeni prowadzona jest Galeria Pracowni nr 6. Organizowane są indywidualne i zbiorowe wystawy prac studentów, pokazy dyplomowe i wystawy  i wykłady prowadzone przez zapraszanych artystów.


Strony prowadzone przez Pracownię nr 6:

www: pracownia6.com                                                                                                      

facebook: galeria pracowni nr 6