Akademia Sztuk Pięknych

w Warszawie

Konkurs Ministerstwa Spraw Zagranicznych na logotyp Szczytu Bałkanów Zachodnich w Poznaniu w 2019 r.

Opublikowano 10 grudnia 2018

Ministerstwo Spraw Zagranicznych ogłosiło konkurs na logotyp Szczytu Bałkanów Zachodnich w Poznaniu w 2019 roku.

W konkursie na logotyp Szczytu Bałkanów Zachodnich w Poznaniu w 2019 roku mogą wziąć udział studenci wyższych szkół artystycznych w Polsce.

Szczegóły dotyczące uczestnictwa w konkursie oraz wymagań związanych z opracowaniem logotypu zawarte są w załączonym regulaminie konkursu (plik do pobrania).

Nagrody dla laureatów wynoszą odpowiednio:
I miejsce: 8 000 zł. brutto
II miejsce: 2 000 zł. brutto
III miejsce: 1 000 zł. brutto

Prace konkursowe wraz ze skanem wypełnionego formularza zgłoszeniowego stanowiącego załącznik do regulaminu należy przesyłać w terminie do dnia 14 stycznia 2019 r. na adres e-mail: ddpk.sekretariat@msz.gov.pl

Wszelkie dodatkowe pytania można kierować na adres mailowy: ddpk.sekretariat@msz.gov.pl