Akademia Sztuk Pięknych

w Warszawie

Kolegium Dziekanów ASP w Domu Plenerowym w Dłużewie

Opublikowano 11 grudnia 2018

W dniach 7 i 8 grudnia br. odbyło się Kolegium Dziekanów w Domu Plenerowym w Dłużewie. Podczas dwudniowych obrad omówiono projekt struktury ASP w Warszawie – opracowany przez Komisję ds. Strategii i Rozwoju – wynikający z nowej Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. W gronie władz Uczelni poszerzonym o kierowników Działu Nauczania, Działu Kadr i Działu Współpracy Zewnętrznej oraz przedstawicieli Komisji ds. Strategii i Rozwoju odbyła się ważna dyskusja nad propozycjami zmian w Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie.