Akademia Sztuk Pięknych

w Warszawie
Herb Rzeczypospolitej PolskiejProjekty dofinansowane ze środów Unii Europejskiej - link Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego - link

Współpraca Wydziału Rzeźby i FIDEM w 2018 roku

Opublikowano 17 grudnia 2018

Warto podsumować tegoroczne kontakty i współpracę Wydziału Rzeźby warszawskiej Akademii z Międzynarodową Fundacją Medalu Artystycznego FIDEM (International Art Medal Federation).

Rok 2018 był rokiem kongresowym: XXXV Międzynarodowy Kongres Medalierski FIDEM miał miejsce w Ottawie. Towarzyszyła mu Międzynarodowa Wystawa Medalierstwa Współczesnego. Tegoroczny kongres i wystawa odbywały się pod hasłem Women i Women in Natural Sciences.wystawie wzięli udział artyści z 34 krajów i zaprezentowanych zostało 753 medali. Ekspozycja miała miejsce w Theater of the Canadian Museum of Nature.

I odnieśliśmy niemałe sukcesy!

- Tradycyjnie, podczas Kongresu FIDEM, przyznano regulaminowe nagrody oraz stypendia dla Młodych Twórców (fundacji Uniwersytetu w Bergen w Norwegii). W roku 2018 przyznano ich tylko dziesięć. Po raz kolejny w gronie wyróżnionych znalazł się student z Polski: p. Albert Kozak, reprezentujący Pracownię Rzeźby Prof. A. Myjaka i Pracownię Medalierstwa - prof. Hanny Jelonek. Alberta wyróżniono jeszcze jedną z dwóch nagród za najlepszy debiut ("Olympic Mittens" - "Olimpijskie Rękawice")!

 

- Inauguracyjny wykład, pt: "Professor Zofia Demkowska’s Medal Art Studio at the Academy of Fine Arts in Warsaw (1963-1989)" wygłosiła prof. Hanna Jelonek.

 

- Prof. Hanna Jelonek została laureatką prestiżowej międzynarodowej nagrody przyznawanej przez BAMS - Brytyjskie Stowarzyszenia Medalu artystycznego, za rok 2018.

Nagroda "British Art Medal Society’s Struck Medal Award", fundacji firmy Fattorini, przyznawana jest raz do roku za najlepszy medal bity (tj. powstały technika menniczą). W tym roku wyróżniono medal prezentowany na wystawie kongresowej w Ottawie. Jest nim medal "100 lat Szpitala Klinicznego im. Księżnej Anny Mazowieckiej - Karowa. 1912-2012", zrealizowany w Mennicy Polskiej S.A.